- Se for deg at alle passasjerene rundt deg plutselig går raskt av bussen, uten at du forstår hvorfor. Hvordan ville du opplevd en slik situasjon? Ville du følt deg trygg?  

Slik startet Thorbjørn Andersen, HLFs brukerrepresentant innen samferdsel, sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan 2025-2036 (NTP). På fremste rad satt en lyttende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som sammen med Nærings- og fiskeridepartementet hadde invitert en rekke aktører innen arbeidsliv, næringsliv og interesseorganisasjoner til innspillsseminar mandag 13. februar.

Sanntid på skjerm

På vegne av landets én million hørselshemmede forklarte Andersen hvorfor visuell informasjon og varsling i sanntid er så kritisk viktig enten du reiser med buss, trikk, t-bane, hurtigbåt, tog eller fly.

- Mange med hørselsutfordringer sliter med å oppfatte lyd. Det er ekstra krevende for oss å oppfatte informasjon som gis over høyttaleranlegg når det er mye bakgrunnsstøy og varierende lydkvalitet. Vi har behov for at all aktuell informasjon gis visuelt og er tilgjengelig på skjerm i sanntid. Særlig ved en nødsituasjon og behov for evakuering er det viktig med skriftlig informasjon om hva som foregår.

Viktig brukermedvirkning

Andersen sitter som brukerrepresentant i flygruppa til Avinor og toggruppa til Jernbanedirektoratet. Disse gruppene er fora for samarbeid mellom Samferdselsdepartementets etater og virksomheter og funksjonshemmedes organisasjoner og har fokus på tilgjengelighet og universell utforming. 

Ifølge politisk sjef i HLF, Merete J. Orholm, har HLF deltatt i dette brukermedvirkningsarbeidet siden 2014.

- Innspillene til ny nasjonal transportplan er en av flere prosesser vi er involvert i innen samferdselsfeltet. Det overordnende målet er å skape en enklere og trygg reisehverdag for alle, sier hun.

Går for sakte

- Har hørselshemmede oppnådd noe med HLFs innspill?

- Ja, HLFs brukerrepresentasjon i ulike fora har resultert i gode løsninger. Mye er gjort innen visuell informasjon og hørselsteknisk utstyr. Den generelle teknologiske utviklingen er sånn sett  på lag med oss. Flere vognsett har teleslynge, skriftlig og visuell informasjon på kollektivknutepunkt blir mer og mer vanlig og mobilapper og teknologi for å finne reiseinformasjon er blitt tilgjengelig. Men fortsatt har vi en vei å gå, særlig gjelder dette trygg og sikker informasjon ved evakuering, ruteendringer og annen informasjon som gis i sanntid over høyttalere. Her er det viktig at vi deltar og fortsetter å gi innspill til beslutningstakere og myndigheter, sier Orholm.

Les også: 14 millioner til bedre tilgjengelighet 

Enda en utredning om CRPD