– I løpet av livet vil mange av oss oppleve å få nedsatt funksjonsevne.  Det handler for eksempel om å kunne få med seg rullestol eller barnevogn dit man ønsker, men også om god informasjon på kollektivtrafikk når syn og hørsel svikter. Universell utforming gjør hverdagen bedre for alle og er helt vesentlig for at vi skal ha et inkluderende samfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Trettebergstuen
INKLUDERING. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier universell utforming gjør hverdagen bedre for alle og er helt vesentlig for at vi skal ha et inkluderende samfunn. Foto. NTB

Et selvstendig liv

14 millioner kroner er fordelt på en bredde av prosjekter. Mottakerne spenner fra prosjekter for kollektivtrafikk, friluftsliv, digitalisering og bygningsteknikk til utdanning.  

– Universell utforming øker samfunnets bærekraft og det er viktig for regjeringa at så mange som mulig skal leve så selvstendig og fritt som mulig, sier Trettebergstuen.

Mottakerne har søkt støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2022. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Her er noen av tiltakene som har fått penger fra Bufdir:

Hva skjer i skolen?

Stiftelsen Sintef har fått 600.000 kroner til kartlegging og oppgradering av grunnskoler. Prosjektet skal beskrive status for kartlegging av universell utforming i grunnskolen og redegjøre for hvordan kommunene arbeider med temaet, herunder hvilke verktøy de bruker, hvem som kartlegger, hva de ser etter, og eventuelt hvilke barrierer de møter under kartleggingen eller for å komme i gang med den. Videre vil Sintef undersøke hvilke typer tiltak som kan utføres på bakgrunn av kartleggingene og om det er en omforent forståelse i kommunen om hva universell utforming av skolene innebærer.

Tekst til alle!

Folkehelseinstituttet mener at det er cirka én million hørselshemmede i Norge. De aller fleste av disse har bruk for tekst. Til tross for dette er alt for få videomøter og digitale arrangementer tekstet. Det ønsker prosjektet å endre på, og Funka NU AB har fått 400.000 kroner til prosjektet.

UU i barnehager

Nordre Follo kommune har fått tildelt 200.000 til prosjektet Universell utforming i barnehagen - god lyd, belysning og visuell støtte for likeverdig deltagelse. Prosjektet vil sikre barnehagebarn gode lydmiljøer, belysning og visuell støtte for å fremme språkutvikling og samspill. Nordre Follo kommune vil utvikle nye praksiser ved å heve kompetansen på lyd, lys og visuell støtte i barnehagene og i aktuelle faggrupper i kommunen. Det skal lages informasjonsmateriell, film og nettressurs på temaene.

Digital UU-festival 2022

Ved hjelp av gode historier, spennende gjester, høy faglig kvalitet og 300.000 kroner fra Bufdir vil prosjektet/seminaret engasjere, inspirere og øke kompetansen om universell utforming og betydningen det har for likestilling i Norge i dag. I seminaret, som vil har form som en profesjonell og gjennomarbeidet TV-sending, ser man ekstra nøye på temaer knyttet til universell utforming i skoler og barnehager, og vil vise eksempler på hvordan det arbeides med universell utforming i en mellomstor norsk kommune.