-Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som utsettes for diskriminering på mange områder i livet, og som har behov for et sterkt og godt rettslig vern. Jeg er derfor glad for at vi nå går videre i arbeidet med å innlemme CRPD i norsk lov, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Går for sakte

HLF er overrasket av at arbeidet ikke er kommet lenger.

-Vi vet at hørselshemmede blir diskriminert fra vugge til grav. Menneskerettighetene våre må bety like mye som alle andres. Etter ett år i regjering varsler kulturministeren at hun vil utrede videre. Vi mener det går for sakte og at det er tid for handling. Nå må dette på plass.  CRPD må inn i menneskerettighetsloven slik at konvensjonen gis formell forrang over andre lover, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

Ny vurdering

Regjeringen vil inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Det innebærer at konvensjonen vil gjelde direkte som norsk lov, og den innhenter nå en juridisk ekspertvurdering for å ta stilling til hvordan inkorporeringen bør skje. Ekspertvurderingen skal gi regjeringen anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes, og skal særskilt vurdere inkorporering i menneskerettsloven, heter det i en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Like muligheter

 - Vi vet at personer med funksjonsnedsettelser har utfordringer med å gjennomføre utdanning, noen faller utenfor arbeidslivet, og noen møter hindringer for deltakelse i kultur- og idrettsliv. Altfor mange blir også utsatt for mobbing og trakassering. Dette rammer enkeltpersoner, men er også et demokratisk problem og en stor utfordring for hele samfunnet. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha de samme muligheter som alle andre til å delta i samfunnslivet på like vilkår og uten diskriminerende barrierer, sier Trettebergstuen.