Vedtaket om å avvikle deler av dagens behandlingstilbud ved Tinnitusklinikken ble vedtatt av styret i Sørlandet sykehus onsdag 14. juni, skriver Agderposten. Det er tilbudet om rehabilitering, som omfatter gruppebehandling, kognitiv terapi, samtaler og utprøving av tekniske hjelpemidler, som vil forsvinne.

Dette vil ikke bare ramme tinnituspasienter i sykehusets nedslagsfelt. I mange år har pasienter med store plager utenfor regionen blitt henvist til Tinnitusklinikkens tverrfaglige miljø for å få hjelp og rehabilitering. 

Kategori C-pasienter

Dette er pasienter, som i følge helsemyndighetenes Prioriteringsveileder, tilhører kategori C. De trenger tverrfaglig behandling på grunn av langvarige og sammensatte tinnitusplager. 

Hvert år har mellom 55 og 64 pasienter i denne kategorien fått behandling ved hørselssentralens tinnitusklinikk, som er underlagt øre-nese-halsavdelingen (ØNH). 

Sykehuset skal fortsatt ta imot tinnituspasienter, men tilbudet vil fra høsten av omfatte pasienter som tilhører kategori A og B. Dette tilbudet vil være begrenset til utredning, behandling og tilpasning av høreapparater. 

Ifølge Fæderlandsvennen foreslår sykehusdirektør Nina Mevold at pasienter som også trenger rehabilitering skal få hjelp ved HLF rehabilitering i Oslo.

TIL KAMP. Inger Brokka de Ruiter, leder for helsekomiteen i Arendal bystyre, kjemper for å behold tilbudene ved Tinnitusklinikken. Foto. Privat
TIL KAMP. Inger Brokka de Ruiter, leder for helsekomiteen i Arendal bystyre, kjemper for å behold tilbudene ved Tinnitusklinikken. Foto. Privat

Går av med pensjon

Vedtaket om et redusert tilbud forklares med at sykehuset ikke har klart å finne en erstatter når Tinnitusklinikkens leder snart går av med pensjon.

Både sykehusets tillitsvalgte og lokalpolitikere i Arendal har reagert kraftig både på selve prosessen og konsekvensene av vedtaket. Sykehusledelsen får sterk kritikk for å ha gjort for lite for å rekruttere ny leder, og mange er bekymret fordi en allerede hardt presset pasientgruppe nå mister et viktig behandlingstilbud.

Provoserende

Blant dem som reagerer er Inger Brokka de Ruiter (SV), leder av helsekomiteen i Arendal bystyre. Hun er også SVs ordførerkandidat.

- Vi er svært provosert over sykehusstyrets fremstilling og fremgangsmåte i denne saken. Det er fremstilt som at hele Tinnitusklinikken avhenger av én person som nå går av med pensjon. Det er en respektløs behandling av et fantastisk kompetansemiljø med en viktig spisskompetanse. Denne kompetansen er det viktig å behold og videreutvikle, istedet for å svekke. Ikke minst for pasientenes del, som lever med svært alvorlige plager på grunn av tinnitus, må vi må kjempe for å gi dem mer hjelp, sier de Ruiter til Din Hørsel. 

Nasjonalt kompetansesenter

Hun er også medlem av et tverrpolitisk kontaktorgan mellom Arendal kommune og Sørlandet sykehus, som har bedt sykehusstyret se på et tidligere forslag om å gjøre Tinnitusklinikken til nasjonalt kompetansesenter for tinnituspasienter i kategori C.

Kontaktorganet mener sykehuset nå har en unik mulighet til å etablere et nasjonalt kompetansesenter. "Behovet for tverrfaglig tinnitustilbud med kompetanse innenfor ØNH, audiologi og kognitiv terapi er fortsatt er stort og trolig økende", het det i brevet som kontaktorganet sendte i forkant av styrevedtaket.  

-Vi kommer ikke til å gi oss med dette. Selv om vi ikke kan overprøve vedtaket som er gjort, skal vi forfølge saken og løfte den til stortingsnivå, lover de Ruiter. 

HLF reagerer

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har fulgt saken tett de siste dagene og beklager sterkt at et godt og viktig tinnitustilbud nå blir borte.

- Sørlandet sykehus fraskriver seg ansvaret for en svært sårbar pasientgruppe som allerede har få tilbud å velge mellom. At et et tungt, tverrfaglig behandlingsmiljø nå forsvinner er alvorlig også for fagmiljøet. Klinikken spiller i dag en viktig rolle og er i front på feltet. Dette vil ramme det nasjonale fagmiljøet, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

Hun sier videre at HLF er glad for de sterke reaksjonene som er kommet og håper debatten vil bidra til at vedtaket trekkes tilbake. 

- Vi registrerer at sykehusdirektøren peker på HLF Rehabilitering AS som et alternativ og er glad for den anerkjennelsen som ligger i det. Det har samtidig ikke vært noen dialog om dette hverken i forhold til oppgaver eller ressurser, sier Venås.

Les også: Får lite hjelp hos fastlegen

Tinnitushjelpen må bli bedre