Nesten én av fire voksne nordmenn rapporterer at de har tinnitus, viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

For den som plages av tinnitus er fastlegen første stopp for å få utredning og hjelp, og eventuell henvisning til øre-nese-halslege. Likevel oppsøker bare 46 prosent fastlegen, og mange opplever da å få lite hjelp eller støtte.

Rammer livskvalitet og psyke

Den nye befolkingsundersøkelsen blant over 4000 voksne viser at:

  • Én av fire opplever at fastlegen ikke tar tinnitusen deres på alvor.
  • Halvparten av dem som har oppsøkt fastlege, mener at legen mangler kompetanse på tinnitus. Kun 23 prosent opplever at fastlegen har god kunnskap.
  • 54 prosent av dem med tinnitus bekrefter at fastlegen har sagt at "Dette er noe du bare må leve med", men at de har ikke fått informasjon om hvordan de skal leve med. 
  • To av tre opplever at tinnitusen deres går utover livskvaliteten.
  • To av fem mener tinnitusen går utover den psykiske helsen på en negativ måte. 
  • Halvparten av dem som har oppsøkt fastlegen er i aldersgruppen 55 år og eldre, mens 33 prosent er under 35 år.

Forsømt behandlingsfelt

- Undersøkelsen bekrefter det vi i HLF har ropt varsku om i mange år, nemlig at tinnituspasienter får for lite og dårlig hjelp. Mangelen på kompetanse blant fastleger gjør at mange med tinnitus plages unødig, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås. 

En ny rapport fra Sintef, som har kartlagt helsevesenets behandlingstilbud for tinnitusrammede, bekrefter dettte. Rapporten konkluderer med at tinnitusrammede får for lite hjelp og at særlig fastleger mangler kunnskap om de behandlingsmulighetene som faktisk fins. 

FASTLEGENES LEDER. Marte Kvittum Tangen er leder av Norsk forening for allmennmedisin. Foto Anita Sælø
FASTLEGENES LEDER. Marte Kvittum Tangen er leder av Norsk forening for allmennmedisin. Foto Anita Sælø

Overraskende høyt

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin, fastlege og leder av Norsk forening for allmennmedisin. Hun er overrasket over de høye tallene i befolkningsundersøkelsen om tinnitus.

- Jeg tror forekomsten av tinnitus må ha økt veldig, fordi tidligere studier har vist en forekomst på omtrent 10-15 prosent av den voksne befolkningen. Kanskje kan det ha sammenheng med økende forekomst av hørselskader eller bruk av øreplugger. Uansett er det viktig at fastlegen møter tinnituspasienter med trygghet og kunnskap. At mange opplever å ikke bli tatt på alvor, eller ikke bli møtt med tilstrekkelig hjelp, kan ha sammenheng med at det har vært få aktuelle behandlinger å gi pasienter med tinnitus og at det dessverre for mange er en kronisk lidelse. Det er ingen medikamenter som har dokumentert effekt, skriver Tangen i en e-post til dinhorsel.no

Mange årsaker

Hun mener det er viktig at fastlegen, sammen med pasienten, forsøker å finne årsaken til tinnitus.

- Årsakene kan være alt fra hørselstap, ørevoks og anemi (lav hemoglobin) til bivirkning av medikamenter og stressrelaterte årsaker. Hvis fastlegen ikke kan behandle utløsende årsak er noen ganger henvisning til tilpasning av høreapparat, til kognitiv behandling eller henvisning til øre-nese-hals-spesialist riktig tiltak. 

Mer kunnskap og forskning

- Hva må til for at fastleger skal kunne hjelpe flere tinnitusrammede på en bedre måte? 

- Jeg tror nøkkelen for å kunne hjelpe disse pasientene bedre er økt kunnskap. Da må vi ha mer kunnskapsinnhenting fra pasienter som vurderes på fastlegekontorene. Vi trenger mer kunnskap både hos befolkningen, fastlegene og hos de andre spesialistene. Min oppfordring til de med tinnitus er at de må ta det opp med fastlegen og fortelle åpent om hvordan det påvirker dem, sier Tangen.

Hun er glad for at HLF bidrar til økt oppmerksomheten om tinnitus.

- Undersøkelsen fra Respons Analyse gir oss ny og veldig interessant informasjon, men resultatene kan ikke sammenlignes med vitenskapelige studier. Vi trenger mer forskning på forekomst og mer kunnskap om ulike utløsende årsaker og ulike behandlingsalternativer. Vedvarende tinnitus er en utbredt tilstand i befolkningen, som helt klart kan ha stor innvirkning på livskvalitet, sier Tangen.

Tinnitus er tema for HLFs årlige kampanje Hvert Øre Teller (HØT). Les mer på kampanjesidene www.hvertoreteller.no