Rapporten "Riktig ut fra start..." er en kartlegging av helsevesenets behandlingstilbud til personer med tinnitus, gjort på oppdrag fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Her dokumenteres store mangler for en stor pasientgruppe: Én av fem nordmenn har erfaring med tinnitus. 

Sendes feil

Lav kompetanse blant fastleger, mangel på differensiert hjelp og lang ventetid inn til spesialististhelsetjeneste og rehabilitering er bare noen av problemene mange tinnituspasienter møter. Dette understreket Jan-W. Lippestad, prosjektleder for Sintef-rapporten, da han onsdag 31. mai presenterte funnene under et frokostarrangement i Oslo i forbindelse med åpningen av årets Hvert Øre Teller (HØT)-kampanje.

Nettopp tinnitus er tema for den nasjonale kampanjen. (Se HLFs kampanjefilmer nederst i saken).

UNØDIGE PLAGER. Tinnituspasienter påføres unødige plager på grunn av av et kunnskapsløst helsevesen, ifølge prosjektleder for Sintef-rapporten, Jan-W Lippestad.
UNØDIGE PLAGER. Tinnituspasienter påføres unødige plager på grunn av et kunnskapsløst helsevesen, ifølge prosjektleder for Sintef-rapporten, Jan-W Lippestad.

Skremmende

- På grunn av manglende kompetanse blant fastleger blir de som burde vært utredet og henvist videre avvist og sendt hjem med beskjed om at "dette kan vi ikke hjelpe deg med". Samtidig blir andre med lettere tinnitusplager, som kunne vært hjulpet med riktig informasjon og god rådgivning hos egen fastlege, sendt videre på lange og unødvendige utredningsløp. Fastlegene må få mer basiskunnskap om den hjelpen som faktisk fins, og de må lære hva de skal si og ikke si til pasientene sine, sa Lippestad.

Han kalte det skremmende at Sintefs kartlegging avdekker de samme manglene og problemene som to offentlige utredninger fra 2003 og 2005 har dokumentert. 

- Vår anbefaling er klar. Ta tak i dette som burde vært gjort for mange år siden, og start arbeidet nå, sa han med klar adresse til Høyre-representant Tone Wilhelmsen Trøen, som mottok rapporten på vegne av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Takket HLF

Hun uttrykte uro over funnene og situasjonsbeskrivelsene i Sintefs rapport.

- Jeg er bekymret over det som har kommet frem i denne kunnskapsoppsummeringen, og det er ingen tvil om at dette maner til handling. Det er sterkt å høre om at så mange føler seg alene og ikke får hjelp. Når så lite har skjedd på 20 år, må vi ta dette på alvor og gjøre noe, sa Trøen. 

At helse- og omsorgskomiteen nå ber regjeringen prioritere hørsel i Folkehelsemeldingen, er et viktig signal, ifølge henne.

- Hørselsproblemer er helt klart en folkehelseutfordring som fratar folk muligheten til å leve gode liv. Jeg er glad for at en samlet komité vil løfte hørselsfeltet, sa Trøen. 

Hun takket samtidig HLF for å ha gjort et grundig arbeid i kampen for å hjelpe de mange som strever.

VANSKELIG. Det er vanskelig å forklare andre hvordan tinnituslyden oppleves, forklarer Gaute Ormåsen til en lydhør Tone Wilhelmsen Trøen.
VANSKELIG. Det er vanskelig å forklare andre hvordan tinnituslyden oppleves, forteller Gaute Ormåsen til en lydhør Tone Wilhelmsen Trøen.

20 år med tinnitus

Artist Gaute Ormåsen er blant dem som har vært åpen om sin tøffe tinnitushistorie. 20 år gammel fikk han plutselig lyder i hodet som han aldri har blitt kvitt.

- Jeg har prøvd absolutt alt og jaktet i mange år på en effektiv behandling. Sånn sett kan jeg nok kalle meg tinnitus-ekspert. Det tok kanskje 15 år før jeg forsto at jeg måtte ta tak i følgeplagene av tinnitusen og at for eksempel kognitiv terapi, mindfulness og pusteøvelser kan være til hjelp, forteller Ormåsen.

Han synes det er fint å fronte en kampanje som kan bidra til økt fokus på tinnitus, slik at flere kan få hjelp. Sammen med artist Ida Maria Sivertsen er han HLFs ambassadør for årets HØT-kampanje og startet dagen i TV2s God Morgen Norge-studio sammen med HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

Riktig hjelp i tide

Både her og under HØT-arrangementet understreket Venås hvor viktig det er at de som plages av tinnitus får riktig hjelp til riktig tid. Uavhengig av hvor de bor i landet.

- Slik er det ikke i dag, noe Sintef-rapporten har dokumentert svart på hvitt. Det gjenstår mye før vi har et tilfredsstillende behandlingstilbud i Norge. Dagens hørselsomsorg er mangelfull. Vi hører daglig historier om utmattelse og nedsatt livskvalitet som kunne vært bedret med relativt enkle grep. HLF har i mange år etterlyst en nasjonal hørselsplan, som ser helhetlig på hele hørselsfeltet. Tinnitus må være en del av en slik plan, sier Venås, som er glad for signalene fra lederen av helse- og omsorgskomiteen.  

- Det er flott at Trøen er så klar på at det nå er tid for handling. Vi kan ikke vente nye 20 år på at tinnitusomsorgen skal bli bedre, understreker HLFs generalsekretær.

 

Hør tinnituslydene til artistene Gaute Ormåsen og Ida Maria Sivertsen i kampanjefilmene til årets Hvert Øre Teller:

 

Her finner du mer informasjon om tinnitus og Hvert Øre Teller-kampanjen.