Regjeringen har i sitt tilleggsbudsjett ikke vært hørselshemmedes beste venn. Budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la frem før den gikk av, inneholdt en satsing på 23,7 millioner kroner til å styrke tolketjenesten med inntil 25 nye stillinger. Den bevilgningen forsvant med Støre-regjeringen, til stor ergrelse og mostand fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og flere andre organisasjoner.

Satser på nærskoler

Hverken SV eller Rødt har i sine alternative budsjettforslag slått til lyd for å ta inn igjen denne satsingen.

Derimot foreslår SV at det settes av 150 millioner kroner til «Veikart for universell utforming av nærskoler innen 2030». Rødt foreslår 100 millioner kroner som tilskudd for å sikre flere universelt utformede skoler.

SV foreslår også at det bevilges 250.000 kroner til å tekste dubbede barnefilmer, noe HLF har kjempet for lenge og hilser velkommen

Morten Buan, statsbudsjett 2022, skole
SKUFFET. HLFs forbundsleder Morten Buan er skuffet over regjeringen.

Følger ikke opp

Støre-regjeringen har ikke foreslått penger til noe av dette..

-Vi er skuffet over at regjeringspartiene ikke følger opp det de selv tidligere har signalisert. Som jeg har sagt tidligere erHLF lei av festtaler og fagre ord. Nå vil vi at løftene skal innfris, sier Buan.