Reaksjonene er sterke i HLF etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet la frem sin tilleggsproposisjon til neste års statsbudsjett. Den borgerlige regjeringen foreslo nemlig i budsjettforslaget den la frem rett før den gikk av, å sette av 23,7 millioner kroner til å styrke tolkeområdet for døve og hørselshemmede med inntil 25 nye tolker.

Den satsingen har den nye regjeringen valgt å skrote.

 -Vi er rett og slett forbanna. Dette er å gå til angrep på hørselshemmede i Norge, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

Holdes utenfor

-Mangel på skrivetolker er et brudd på FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som regjeringen smykker seg med at den vi nå vil innføre. Å skrote satsningen på tolker betyr at hørselshemmede over hele landet ikke vil kunne delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Det vil bli enda vanskeligere å få rett tolk til rett tid.

Under press

-Tolkeområdet er i dag under hardt press og hørselshemmede får avslag på et nødvendig hjelpemiddel for å kunne stå i utdanning, jobb, være med på foreldremøte eller delta i en begravelse. Kommunikasjon er essensielt. Det motsatte skaper utenforskap. For mange hørselshemmede er skrivetolken døråpneren til samfunnsdeltakelse, sier Buan.

Morten Buan, statsbudsjett 2022, skrivetolking
EN NEDTUR. HLFs forbundsleder Morten Buan mener skrotingen av satsingen på tolkeområdet vil få stor betydning for mange hørselshemmede over hele landet. Foto. Tor Slette Johansen

I riktig retning

Tonen er imidlertid mer positiv når det kommer til momskompensasjon for frivillig sektor 

-Bevilgingen som nå er gjort til momskompensasjonen, er et gledelig skritt i riktig retning. Dette gir mer frivillighet. Vi forventer at regjeringen fortsetter veien mot løftet om full kompensasjon, og vi skal juble den dagen dette er en fast ordning.

En dårlig idé

-Men å kompensere utgifter til momsrefusjon ved å kutte skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner, er en dårlig idé. Det er som å gi med den ene hånda for så å ta tilbake med den andre. Det er det motsatte av å styrke frivilligheten, sier Morten Buan.

Intet veikart for skole

HLF hadde et lite håp om at «Veikart for universelt utformet nærskole innen 2030» også skulle få sin plass i budsjettet, men må nok smøre seg med tålmodighet. HLF ga i en høring på Stortinget rett etter at budsjettet ble lagt frem, klart uttrykk for at den tålmodigheten henger i en meget tynn tråd.