Mandag 13. september avgjøres det hvem som skal styre landet de neste fire årene, og hvordan samfunnert vårt skal utvikles fremover. Din Hørsel har stilt fire spørsmål til de ni partiene som i dag er representert på Stortinget om ulike sider ved vår hørselsomsorg.

Tirsdag: Nasjonal hørselsplan

I dag: Ventetid

Torsdag: Kompetanse i hørselsomsorgen

Fredag: Skole

Du kan også lese artiklene samlet i Din Hørsels digitale utgave

Se HLFs valgvideo nederst i saken.

VENTETID

«Ventetiden for tildeling av høreapparater ved landets hørselssentraler varierer fra noen få uker til ett år. Gjennomsnittlig er ventetiden over 20 uker, som den har vært de siste 14-15 årene. Samtidig blir vi stadig flere eldre som trenger høreapparat. Hva vil partiet gjøre for å redusere de lange ventetidene?

Ap: Arbeiderpartiet har foreslått økt kapasitet blant hørselssentralene og hos avtalespesialistene for å få redusert ventetidene for å få tilpasset høreapparat.

KORTERE VENTETID. Høyre og Erna Solberg vil ha ned ventetiden på tilpasning av høreapparater i hele spesialtjenesten. Foto. Høyre
KORTERE VENTETID. Høyre og Erna Solberg vil ha ned ventetiden på tilpasning av høreapparater i hele spesialtjenesten. Foto. Høyre

Høyre: Ventetidene i spesialisthelsetjenesten har gått opp de siste to årene, delvis på grunn av koronapandemien. Høyre ønsker å få ned ventetidene i hele spesialisthelsetjenesten. Det må vi gjøre gjennom en kombinasjon av å satse på de offentlige sykehusene våre, for det er de som gjør den største og viktigste delen av jobben. At de får penger, folk og utstyr til å gjøre jobben. Og så vil vi kjøpe mer av den ledige kapasiteten hos private. Og så vil vi fortsatt gi pasientene fritt behandlingsvalg som gir pasientene mulighet til å velge steder som har lav ventetid. Noen av tiltakene i oppdraget håper vi også at vil bidra til å redusere ventetidene ved hørselssentralene ytterligere.

Frp: Ventetiden er for lang hos flere hørselssentraler og avtalespesialister. Frp ønsker derfor å legge audiograftjenester under ordningen for fritt behandlingsvalg for å øke tilbudet og å redusere ventetiden. Vi vil også redusere ventetiden ved å styrke utdanningen av audiografer i Norge, siden behovet kommer til å øke sterkt de neste årene.

SV: Det er uakseptabelt at folks tilgang til grunnleggende helsetjenester skal være avhengig av hvor i landet en bor. SV vil sikre økt kapasitet blant hørselssentralene for å redusere ventetidene for å få tilpasset høreapparat. Det er viktig at reparasjoner på høreapparatene går mye fortere siden flere må vente i flere måneder.

Sp: Senterpartiet mener at det er uakseptable lange ventetider i dag. Det må sikres flere hørselsfaglige stillingshjemler i kommunene og på hørselssentralene, samt flere avtalespesialister.

FLERE AVTALESPESIALISTER. Venstre og Guri Melby vil ha flere avtalespesialister for å korte ned ventetiden. Foto. Venstre
FLERE AVTALESPESIALISTER. Venstre og Guri Melby vil ha flere avtalespesialister for å korte ned ventetiden. Foto. Venstre

Venstre: Venstre vil øke antallet avtalespesialister i hele landet som et viktig tiltak, slik at flere kan få raskere hjelp enn de får ved sykehusene. Vi vil også jobbe for å redusere ventetidene der de er størst. Det er dessverre store forskjeller mellom helseforetakene.

KrF: Ventetiden er for lang. For å redusere ventetiden kan bedre systemer for test og oppfølging være viktige tiltak.

MDG: De grønne ønsker at lover og offentlig finansiering ikke bidrar til diskriminering og utenforskap, slik som å sikre retten til selvbestemmelse og retten til å motta nødvendig støtte til å utøve den rettslige handleevnen. Dette omfatter retten til å velge eller velge bort støttealternativer, basert på den enkeltes rett til fritt og informert samtykke. I tillegg går vi inn for økt kapasitet blant hørselssentralene og hos avtalespesialistene, med sikte på å redusere ventetidene for å få tilpasset høreapparat.

Rødt: I dag er hørselssentralene ansvaret til helseforetakene. Helseforetaksmodellen som driftes etter New Public Management, bedriftsøkonomiske prinsipper og har en andel av økonomien basert på innsatsstyrt finansiering, står etter Rødt sin mening i veien for et effektivt og brukerfokusert helsevesen. Rødt mener at ved å legge ned helseforetakene og gå over til en offentlig forvaltningsmodell for driften av sykehusene og spesialisthelsetjenestene, så vil alle pasient- og brukergrupper få et bedre tilbud. En endring av styringsmodellen vil være det viktigste grepet for å få ned ventetiden på høreapparat fordi økonomien blir bedre og ledelse vil være forankret lokalt og være brukerorientert.

Hør hva politikerne sier om hørsel under Arendalsuka i denne videoen, laget av HLF: