Da Folkehelsemeldingen ble lagt frem i slutten av mars, var skuffelsen i HLF stor. Kun to ganger ble ordet hørsel nevnt i meldingen som legger sterke føringer for regjeringens prioriteringer innen folkehelse de neste årene.

Under den åpne høringen i Stortinget i april ga HLFs generalsekretær Inger Helene Venås og politisk sjef Merete J. Orholm klar beskjed om hvorfor hørsel ikke må overses i et så viktig dokument. Rundt 730.000 voksne lever i dag med et hørselstap, enda flere har tinnitus, og 300.00 nordmenn bruker høreapparat. Disse tallene vil øke raskt med en aldrende befolkning.

HOS POLITIKERNE. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås og politisk sjef Merete J. Orholm (til høyre) under statsbudsjetthøringen på Stortinget i fjor høst. Også da til kamp for en bedre hørselsomsorg. Foto. HLF
HOS POLITIKERNE. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås og politisk sjef Merete J. Orholm (til høyre) under statsbudsjetthøringen på Stortinget i fjor høst. Også da til kamp for en bedre hørselsomsorg. Foto. HLF

Må møte fremtidens behov

- Hørselsutfordringer og hørselsproblematikken må løftes inn i arbeidet med å bedre folkehelsen til den norske befolkningen. Det må også utarbeides en hørselsplan som tydeliggjør dagens utfordringer og fremmer tiltak for å møte fremtidens behov, sa Venås under høringen.

Hun understreket at hørselsutfordringer har stor betydning for livskvalitet, psykisk helse og deltakelse i samfunnet og at de også er en skjult årsak til andre plager som muskel- og skjeletthelse.

Tverrpolitisk enighet

Helse- og omsorgskomiteens representanter har åpenbart valgt å lytte til HLF. Nå har de samlet seg om en felles innstilling til Stortinget om at hørselsfeltet må prioriteres:

"Komiteen mener at å ta vare på hørselen både er forebyggende og helsefremmende arbeid, som igjen er med på å gi økt livskvalitet og forebygge psykisk uhelse og demenslidelser i befolkningen. Komiteen mener det er viktig at regjeringen følger opp hørselsområdet, slik at hørselsomsorgen kan bli mer enhetlig, styrkes og henge bedre sammen. Komiteen viser til at det kan være samfunnsmessige og individuelle gevinster ved bedre forebygging og rehabilitering.. " 

SAKSORDFØRER. Erlend Svardal Bøe i Høyre er saksordfører for Folkehelsemeldingen i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto. Stortinget
SAKSORDFØRER. Erlend Svardal Bøe i Høyre er saksordfører for Folkehelsemeldingen i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto. Stortinget

Skuffende

Høyre-representant Erlend Svardal Bøe er saksordfører for Folkehelsemeldingen i helse- og omsorgskomiteen og har jobbet for å få alle partiene til å samle seg rundt merknadene om hørsel.

- Det var skuffende at regjeringen ikke skrev så mye om hørselsomsorgen i Folkehelsemeldingen, men det gjør vi nå i komiteens innstilling, og det er jeg glad for. Vi må ta bedre vare på hørselen.

Risikofaktorer må frem

- Hva bør regjeringen gjøre for å gi hørselsfeltet prioritet, rent konkret? 
- Jeg mener det er viktig at vi i større grad får frem risikofaktorene som svekket hørsel kan ha for livskvalitet, psykisk uhelse og demenslidelser i befolkningen. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre. Da Høyre satt i regjering, løftet vi opp hørsel som en folkehelseutfordring i begge våre folkehelsemeldinger, og vi la vekt på at det å ta vare på hørselen både er forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er viktigste nå er at regjeringen følger opp det komiteen har gått inn for, nemlig at hørselsomsorgen må bli mer enhetlig, at den må styrkes og henge bedre sammen. 

Lytter til HLF

Bøe mener HLF har gjort en god jobb for å få frem behovet for et løft i hørselsomsorgen.

- Høyre har lyttet til HLF, og vi er åpne for å se på behovet for en egen hørselsplan sammen med HLF, sier han.

- Er det politisk flertall i helse- og omsorgskomiteen også rundt spørsmålet om en hørselsplan? 

- Når det gjelder ønsket om en egen hørselsplan, så går ikke komiteen inn for dette. Men vi er tydelig på at regjeringen må følge opp hørselsområdet bedre fremover, svarer Bøe.  

Forventer handling

Stortingspolitikernes ønske om å prioritere hørsel blir godt mottatt i HLF. Politisk sjef Merete J. Orholm sier det slik:

- At en enstemmig helse- og omsorgskomitè ber regjeringen følge opp hørselsområdet er både nødvendig og bra. Vi forventer nå politisk handling og at hørselsområdet blir prioritert, både gjennom friske midler til hørselsklinikkene og flere hender. Vi trenger mer bevissthet og kompetanse til å møte de som får utfordringer med hørselen.

Hun mener helse- og omsorgskomiteen peker på sentrale områder som må forbedres ved dagens hørselsomsorg og at konsekvensene ved å la den være som i dag vil gi betydelige negative konsekvenser både for samfunnet og individene.

- Vi ser frem til å samarbeide med både stortinget og regjeringen for å sikre at personer med hørselsutfordringer får tidlig og god oppfølging, sier Orholm.

Folkehelsemeldingen skal behandles i Stortinget den 2. juni.

 

Les også: Lite hørsel i Folkehelsemeldinga

4 av 10 sliter med hørselen