Kommunikasjonsvansker på grunn av munnbind har vært godt kjent siden koronaen brøt ut for ett år siden. Mange med nedsatt hørsel er avhengige av å "lytte med øynene" ved å lese på munnen. De får store problemer når dialog og informasjon skal skje gjennom tette munnbind, både i kontakt med helsevesenet og ellers. Hørselsvennlige munnbind har derfor vært en viktig kampsak for HLF. 

Koordinere innkjøp

I et NRK-intervju for et halvår siden fortalte Nakstad at myndighetene ikke hadde planer om å gjøre konkrete forsøk på å skaffe gjennomsiktige munnbind for helsepersonell. Nå sier Nakstad følgende om saken: 

- Det er viktig at helsetjenesten har tilgang på gjennomsiktige munnbind eller bruker visir når man behandler hørselshemmede. I fjor svarte jeg at det kunne bli vanskelig å finne munnbind med gjennomsiktig stoff, men det har kommet stadig flere typer på markedet nå. De har alle gjennomsiktige strukturer som gjør at man kan se hele munnen, og det er veldig bra. Det kan bli aktuelt å koordinere innkjøp av gjennomsiktige munnbind. 

Bekymret

Nakstad utrykker bekymring for at hørselshemmede og andre pasienter ikke får med seg viktig koronainformasjon.

- Ikke minst er dette et problem fordi det har vært ganske strenge besøksrestriksjoner i helsetjenesten. Derfor er det viktig at sykehusene og kommunehelsetjenesten planlegger for god og tilrettelagt informasjon under pandemien, sier Nakstad.    

KLAR TALE. HLF og generalsekretær Henrik Peersen har lenge kjempet for å ta i bruk gjennomsiktige munnbind i helsetjenesten. HLF har selv bestilt og formidlet en rekke munnbind til hørselshemmede som eller ville hatt store kommunikasjonsproblemer. Foto
KLAR TALE. HLF og generalsekretær Henrik Peersen har lenge kjempet for gjennomsiktige munnbind i helsetjenesten. HLF har siden i fjor høst solgt denne typen munnbind med gjennomsiktig front. Foto. Bjørg Engdahl

Håper flere følger etter

HLFs generalsekretær Henrik Peersen er svært glad for denne nyheten. 

- Den økende bruken av munnbind har vært et stort problem for alle med hørselsutfordringer gjennom hele pandemien. Vi har gjort vårt beste for å synliggjøre dette overfor myndighetene. Det er veldig bra at helsemyndighetene har lyttet til hørselshemmedes behov og nå ser på løsninger som kan ivareta både smittevern og kommunikasjonsbehov, sier Peersen. Han håper på fortgang i saken, slik at flest mulig ansatte i helsevesenet kan få tilgang til kommunikasjonsvennlig smittevernutstyr. 

- Håpet er at også andre sektorer kan følge etter, slik at enda flere tar i bruk gjennomsiktige munnbind og visir i stedet for tette munnbind, som gjør det umulig å lese på munnen, sier Peersen.

FORNØYD. Leder Kristi Vidvei i HLFU er glad for at myndighetene nå vil vurdere anskaffelse av hørselsvennlige munnbind. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.
FORNØYD. Leder Kristi Vidvei i HLFU er glad for at myndighetene nå vil vurdere anskaffelse av hørselsvennlige munnbind. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.

Mye misforståelser

HLF får mange henvendelser fra eldre og pårørende om munnbind. Hørselshemmede som mottar hjemmetjenester er blant gruppene som sliter når de skal kommunisere med mange, ofte ukjente, helsearbeidere med tette munnbind og masker.

Men det er ikke bare eldre som opplever at smittevernutstyr skaper misforståelser og usikkerhet. Leder Kristi Vidvei i HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) sier i et intervju med NTB at hun for eksempel under koronatesting har vært usikker på om hun har hørt og svart riktig. Hun er døv på venstre side og har høreapparat på høyre.

- Det er vanskelig å svare på spørsmål som blir stilt bak munnbind, for eksempel om jeg har symptomer eller ikke. Jeg må forklare at jeg er tunghørt, og det kan hende jeg svarer feil på spørsmålet. Munnbindene gjør det ikke bare vanskelig med leppelesing, men gjør også selve talen mer utydelig for hørselshemmede, sier Vidvei, som opplever mange misforståelser og mye gjentakelser. 

Bedre sent enn aldri

At Helsedirektoratet og Nakstad nå åpner for at helsepersonell kan ta i bruk hørselsvennlige munnbind er hun glad for:

- Dette er etterlengtet og vil være til nytte for mange av oss, sier Vidvei. Hun er likevel forberedt på at det kan ta tid før hun blir møtt av helsepersonell med gjennomsiktige munnbind eller visir.

- Det kan hende dette ikke blir klart før de fleste har fått vaksine og bruken av munnbind blir redusert. Men pandemien er ikke over, så bedre sent enn aldri.

Les også: Slik kan du kombinere høreapparat og munnbind