Fredag 6. september måtte HLF avvikle et heldags styremøte uten skrivetolk. Dette til tross for at tolk ble bestilt gjennom Nav allerede i januar. Torsdag ettermiddag fikk HLF beskjed om at Nav ikke kunne stille med skrivetolk.

Les hva en skrivetolk kan bistå med

Oftere avslag

Sentralstyremedlem Jan Joakimsen er frustrert, og mener utviklingen har gått fra vondt til verre, særlig det siste året.

-Avslag på skrivetolk er nå nærmest blitt regelen og ikke unntaket. Før kunne jeg være rimelig sikker på å få skrivetolk, bare jeg søkte i god tid. Nå spiller søketidspunktet liten rolle, og avslag kan komme like før viktige møter. Dette er uholdbart.

UTMATTENDE - Lange møter uten skrivetolkning gjør meg helt utslitt, sier HLFs sentralstyremedlem Jan Joakimsen. Stadig oftere får han han avslag på skrivetolk, senest under HLFs sentralstyremøte.
UTMATTENDE - Lange møter uten skrivetolkning gjør meg helt utslitt, sier HLFs sentralstyremedlem Jan Joakimsen. Stadig oftere får han han avslag på skrivetolk, senest under HLFs sentralstyremøte.

Ekstra anstrengende

Joakimsen, som har CI (Cochlea implantat) på begge sider, forklarer hvorfor møter blir ekstra slitsommme uten skrivetolking:

- Uten skrivetolk må jeg være «på hugget» hele tiden, og det er veldig anstrengende i så store møter. Når jeg ikke kan støtte meg til skriftlig informasjon på en skjerm er jeg helt prisgitt egen resthørsel og munnavlesning for å få med meg det som foregår. Jeg vet at risikoen for misforståelser er stor, og dette gjør meg både usikker og frustrert.

Nye nei

Skrivetolk-avslagene har også rammet andre i Hørselens Hus, HLFs hovedkvarter, denne uka. I helga jobber HLFs Arbeidslivsutvalg med viktige tema knyttet til hørselshemming og arbeidsliv. Ingen av de tre dagene har de tillitsvalgte medlemmene fått innvilget skrivetolk.

Neste uke må trolig også CI-bruker og seniorrådgiver Marte Oppedal Vale i HLF klare seg uten skrivetolk på to viktige jobbmøter. Før helga kom beskjeden om at Nav har problemer med å skaffe tolkebistand. 

-Skrivetolk er et viktig hjelpemiddel for at jeg skal kunne fungere i jobb og være en viktig bidragsyter. Både for meg som arbeidstaker og for arbeidsgiver er dette veldig uforutsigbart, særlig når avslag kommer i siste liten. Det er ille at Nav budsjetterer, organiserer og planlegger ressursene så dårlig at dette skjer gang på gang, sier Oppedal.

Ressursmangel

HLFs forbundsleder Morten Buan er like oppgitt.

-Vi får stadige rapporter fra hele landet om at hørselshemmede får avslag på skrivetolk. Slik situasjonen har utviklet seg på skrivetolksiden vil jeg kalle den for nærmest katastrofal. Dette kan ikke fortsette, sier han.

HLF har tatt opp problemet overfor myndigheter og politikere i en årrekke, deriblant under en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite i fjor høst, der HLF krevde flere skrivetolker. 

Navs tolketjeneste begrunner sine avslag med nettopp mangel på nok skrivetolker.