HLF skal i løpet av en ukes tid delta på i alt seks høringer i Stortinget, med ulike innspill for å gi landets hørselshemmede en bedre og enklere hverdag. Stortingskomiteene som HLF ønsker å møte er arbeids- og sosialkomiteen, helse- og omsorg, transport og kommunikasjon, utdannings- og forskning, familie- og kultur oig kommunal- og moderniseringskomiteen.

I tirsdagens høring i arbeids- og sosialkomiteen vil HLFs forbundsleder Morten Buan fokusere på to områder: En nasjonal hørselsplan og flere skrivetolker i faste stillinger.

En helhetlig plan

HLF har lenge etterlyst en helhetlig og tverrdepartemental hørselsplan, da hørselsfeltet er omfattende, rammer mange og i ulike faser av livet. Ikke minst gjelder det i arbeidslivet. Studier viser at samfunnet taper 2,7 milliarder kroner årlig i arbeidsproduksjon fordi hørselshemmede står utenfor arbeidslivet mot sin vilje.

Forbundsleder Morten Buan vil også peke på at tilpasning og opplæring i bruk av høreapparater er mangelfull, noe som blant annet medfører at hvert femte høreapparat som tildeles blir liggende ubenyttet i en skuff.

Flere skrivetolker

I den senere tiden har hørselshemmede stadig oftere fått avslag på søknader om å få skrivetolk. Behovet for skrivetolking er spesielt stort innenfor undervisning og arbeid, men det gis hyppige avslag på skrivetolk ved annen samfunnsdeltakelse. NAVs tolketjeneste begrunner dette med at det er få tolker og at de ikke kan pålegges å arbeide kveld eller helg. 

For HLF er det av vesentlig betydning at det blir utdannet og ansett flere skrivetolker, som kan forhindre at hørselshemmede går fra å være aktive samfunnsborge til å bli stønadsmottagere mot sin vilje.

Les også:

Hva kan en skrivetolk bistå med?