Onsdag 11.oktober samlet HLF Eiker over 50 personer med hørselsutfordringer til informasjonsmøte på Hokksund rådhus. Temaet var blant annet hørselsgevinstene av å ta i bruk hørselstekniske hjelpemidler.

Skrivetolk fra Nav Tolketjeneste var bestilt flere måneder i forveien, men det viste seg at Nav ikke kunne skaffe tolk denne kvelden likevel. Dette fikk leder Ingrid G. Bergane i HLF Eiker beskjed om dagen før. Selv om møtelokalet har teleslynge, hadde mange problemer med å få med seg det som ble sagt uten skriftlig tolkestøtte.

FLERE TOLKER. Leder av HLF Buskerud Jorunn Fredheim mener skrivetolktilbudet må styrkes. Foto: Bjørg Engdahl
FLERE TOLKER. Leder av HLF Buskerud Jorunn Fredheim mener skrivetolktilbudet må styrkes. Foto: Bjørg Engdahl

Nok et nei

Lørdag 14. oktober var 30 tillitsvalgte i HLF Buskerud samlet på fylkeslagets kontor i Hokksund. Temaet for heldagsmøtet  var likepersonsordningen og verdien av frivillighetsarbeid. Også her ble skrivetolk bestilt i god tid, men dagen før fikk en skuffet fylkesleder, Jorunn Fredheim, beskjed om at Nav ikke kan skaffe skrivetolk.

- Skrivetolk er alfa omega på møtene våre. Ikke alle har høreapparater med telespole, slik at de kan nyttiggjøre seg av teleslynge, eller apparater som fungerer optimalt. Mange av oss er derfor avhengige av å kunne lese det som blir sagt. Når et ord eller to glipper, hjelper det veldig å ha skrivetolkenes tekst som ekstra støtte på et lerret, understreker Fredheim.

Sender klage

Hun søker jevnlig om tolkehjelp fra Nav i forbindelse med møter. Når hun får avslag, sender hun alltid inn klage.

- Dette gjør jeg for å synliggjøre problemet og behovet for flere skrivetolker. Jeg oppfordrer alle andre lokallag til både å bestille skrivetolk og klage, hvis de får avslag. Mangelen på skrivetolker skyver hørselshemmede ut på sidelinjen og hindrer oss i likestilt deltakelse, sier Fredheim.

Får flere tolkestillinger

HLF Eiker og fylkeslaget i Buskerud er ikke alene om sin frustrasjon: Også andre lag og tillitsvalgte opplever å få negative svar på tolkebestilling til møter og kurs. Mangelen på skrivetolker rammer også mange andre med hørselsutfordringer som trenger tolkehjelp i hverdagen. 

HLF har i flere år og i mange fora bedt myndighetene om å styrke tolketjenesten.

Nylig ble det bevilget midler til 13 nye tolkestillinger over Statsbudsjettet for 2024. Hvordan disse stillingene skal fordeles mellom ulike tolketyper er uklart.(Se faktasak om tolking nederst). 

7100 avslag

Det er Nav Tolketjenesten som har ansvar for å fordele tolkene til ulike oppdrag. Av i alt 56.700 tolkebestillinger ble 7100 oppdrag avlyst eller ikke dekket. Dette viser tall fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging for de åtte første månedene i 2023. Vanskeligst er det å få tolk på kveldstid og i helgene.

Demokratisk problem

Bjørg Kampestuen-Berntzen, forbundsleder i Hørselshemmedes Landsforbund, omtaler tolkemangelen som et demokratisk problem. Dette skal hun ta opp under statsbudsjetthøringen på Stortinget mandag 16.oktober.

- Her vil vi understreke at satsingen på tolketjenesten må fortsette. Alt annet er et brudd på menneskeretten om samfunnsdeltakelse på like vilkår. Vi må ha nok tolker, både som er ansatt i Nav og som jobber som frilanstolker. Det er viktig at Nav har gode rammer som sikrer at frilanstolker forblir i tolketjenesten. Dette gir fleksibilitet og mulighet til å dekke alle typer oppdrag uansett når på døgnet behovet er, understreker forbundsleder Kampestuen-Berntzen.

Les også: Hanne har skrivetolk på skolen