Det er akkurat to år siden Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) startet hjelpelinjen Tinnitustelefonen, som har vært et gratis lavterskeltilbud for tinnitusrammede. 

I to timer alle hverdager har audiopedagoger og andre fagfolk med hørselskompetanse tilknyttet HLF Rehabilitering AS sittet ved telefonen og tastaturet og gitt veiledning og råd. 

Liten hjelp hos fastlege

Behovet for kvalitetssikret informasjon er stort blant de mange som har tinnitus. Mange opplever at de får liten hjelp av fastlegen og at leger har lav kunnskap om tinnitus. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra HLF tidligere i år.

I samme undersøkelse kom det frem at nesten én av fire voksne nordmenn har opplevd tinnitus i en eller annen form. De fleste klarer å fungere i hverdagen til tross for uønskede lyder, andre er så sterkt plaget av tinnitusen at det går utover livskvalitet, søvn og arbeidsevne. 

STARTSKUDDET. Høsten 2021 var Tinnitustelefonen en realitet.  Fra venstre: Daglig leder Tone Grøttum ved HLF Kompetansesenter, assisterende daglig leder Nils Arne Skaret ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester og tidligere forbundsleder
STARTSKUDDET. Høsten 2021 var Tinnitustelefonen en realitet. Fra venstre: Daglig leder Tone Grøttum ved HLF Kompetansesenter, assisterende daglig leder Nils Arne Skaret ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester og tidligere forbundsleder Morten Buan i HLF. Foran sitter audiopedagog Martin Wold. Foto: Tor Slette Johansen.

Bevisst satsing

Etableringen av en telefontjeneste har vært en del av HLFs strategi for å hjelpe tinnitusrammede og for å synliggjøre behovet for et bedre behandlingstilbud.

I perioden august 2021 til mai 2023 mottok Tinnitustelefonen 844 samtaler. I gjennomsnitt varte hver samtale i 17 minutter, viser oversiktstall fra HLF Rehabilitering.

HLFs generalsekretær Inger Helene Venås beklager sterkt at et viktig hjelpetilbud nå må legges ned. 

Mange yrkesaktive

- Tinnitustelefonen ble etablert fordi mange har tatt kontakt med HLF i mangel på andre steder å henvende seg for å få nødvendig informasjon og hjelp. To års drift har dokumenter et tydelig behov for denne telefontjenesten. Mange har fått svar på sine spørsmål og hjelp til å få et bedre liv. Som vi trodde, har de fleste som har tatt kontakt vært yrkesaktive mellom 30-50 år. Foruten spørsmål direkte knyttet til tinnitus, har de ønsket informasjon om følgeplager som stress, søvnvansker, angst, hørselsutfordringer og slitenhet, forteller Venås.

Hun legger til:.- For de fleste som har ringt Tinnitustelefonen har dette vært første gang de har fått hjelp og informasjon om sine plager.

Fikk ikke penger

HLF har så langt finansiert driften av Tinnitustelefonen som pilot-prosjekt med håp om offentlig finansiering til videre drift. Før sommeren fikk HLF avslag på søknaden om støtte fra Helsedirektoratet. Også klagen på avslaget er avvist.

- Det er begrenset hva en frivillig brukerorganisasjon som oss har mulighet til å finansiere over tid. Vi kan gå i front og starte et pilot-prosjekt, slik vi også har gjort, men vi kan ikke gå inn og ta fast driftsansvar på vegne av det offentlige over lengre tid. Når vi nå har dokumentert behovet for tilbudet, er det uforståelig at Helsedirektoratet ikke har funnet finansiering til hjelpelinjen. Vi søkte om 1,5 millioner kroner til videre drift i 2023, men fikk avslag, opplyser Venås.

Gir seg ikke

Hun forsikrer om at HLF ikke gir opp kampen så lett og at behovet for å videreføre Tinnitustelefonen skal tas opp i den videre politiske dialogen.

- Vi håper politiske myndigheter kan se nødvendigheten av et slikt hjelpetilbud og vil finansiere hjelpelinjen som et fast tilbud. Selv om telefonen stenger 1. september, har vi håp om at dette ikke blir det endelige utfallet.

Mister behandlingstilbud

En annen sak HLF har er engasjert seg sterkt i de siste månedene handler om Tinnitusklinikken i Arendal. Før sommeren vedtok styret for Sørlandet sykehus å avvikle det tverrfaglige behandlingstilbudet som i mange år har vært viktig for pasienter med langvarige og sammensatte tinnitusplager. Også her blir 1. september en skjebnedato. Etter den datoen vil klinikkens tilbud være begrenset til utredning, behandling og tilpasning av høreapparater. 

Les også: Tinnitushjelpen må bli bedre