- Jeg har ikke testet hørselen siden jeg gikk på barneskolen, så nå var det på tide å sjekke seg. Det har hendt at jeg lurer på om jeg hører dårlig.

Som aller første politiker inntok Skei Grande hørselsboksen på HLFs stand på Arendalsukas åpningsdag. Etterpå fikk hun hjelp av audiograf Camilla Cornebo til å tolke resultatet. Et resultat som viste at statsråden fra Venstre har god hørsel. Det var et svar Skei Grande satte pris på.   

GOD HØRSEL Audiograf Camilla Cornebo hadde gode nyheter til statsråd Trine Skei Grande.
GOD HØRSEL Audiograf Camilla Cornebo hadde gode nyheter til statsråd Trine Skei Grande

Funksjonsvariasjoner

Til tross for stramt program tok hun seg tid til en prat med HLFs generalsekretær Henrik Peersen, der temaet fort kom inn på tilrettelegging for hørselshemmede. Skei Grande ga klart uttrykk for at hun ønsker fokus på likestilling og menneskerettigheter når vi snakker tilrettelegging. Dessuten vil hun litt vekk fra begrepet funksjonshemming.

-Vi bør snakke om funksjonsvariasjoner i stedet for funksjonshemminger. Ikke alle er medfødte eller varer hele livet. Vi kan alle få ulike «hemminger» i perioder eller deler av livet, enten vi får nedsatt syn, hørsel eller havner på krykker. I stedet for å fokusere på visse grupper, som  vi skal tilrettelegge for og være snille mot, må vi vektlegge alles rett til å kunne delta på like vilkår i samfunnet. Funkispolitikk er faktisk hard-core rettighetspolitikk. Vi snakker om menneskerettigheter, understreker Skei Grande.

FANT TONEN HLFs generalsekretær Henrik Peersen og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var enige om at rettigheter er et viktig tema. Foto Bjørg Engdahl
FANT TONEN HLFs generalsekretær Henrik Peersen og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var enige om at rettigheter er et viktig tema. Foto Bjørg Engdahl

Stortingsmelding

Norge fikk tidligere i år hard kritikk av FN, som mener funksjonshemmedes rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt av norske myndigheter. Til våren kommer regjeringens og Skei Grandes motsvar i form av en Stortingsmelding om nettopp funksjonshemming og menneskerettigheter. 

Men før den tid er det valgkamp og lokalvalg. Mange med nedsatt hørsel møter hindringer i egne kommuner, for eksempel fordi kulturlokaler og offentlige bygg ikke er tilrettelagt med teleslynger. 

-Hva slags råd vil kulturministeren gi disse velgerne? 

-De må bare fortsette å kjefte på ordførerne, slik at teleslyngene kommer på plass!