Dette er konklusjonen etter at Norge har stått skolerett for FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter under en to dager lang høring i i Genève.

En stor delegasjon fra regjeringen, ledet av statssekretær Jan-Christian Kolstø i Kulturdepartementet, har her måtte svare på hvorfor Norge ikke har innlemmet FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. 

FNs Monthian Buntan ga Norge sterk kritikk for "manglende verdsetting av funksjonshemmedes rettigheter", fordi regjeringen fortsatt ikke har innlemmet og tilpasset CRPD i den nasjonale lovgivningen. Dette svekker funksjonshemmedes rettigheter og likestilling i det norske samfunnet, mener FN.  

KJEMPER SAMMEN. Interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale i HLF og generalsekretær Petter Noddeland i Norges Døveforbund har fulgt FN-høringen i Geneve.
KJEMPER SAMMEN. Interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale i HLF og generalsekretær Petter Noddeland i Norges Døveforbund har fulgt FN-høringen i Geneve.

Viktig dokumentasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har i forkant av høringen koordinert arbeidet med å lage en skyggerapport til FN, som skal vise kritikkverdige forhold og utfordringer i Norge for funksjonshemmede.

Interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har vært med i dette forumet for å dokumentere hvordan hørselshemmede opplever sin hverdag, og er enig i FNs kritikk. 

Her kan du lese skyggerapporten oversatt til norsk. 

Mer tekst og tilrettelegging

-Målet vårt er å sikre at menneskerettighetene står over norsk lov. Da vil vi kunne stille krav om universell utforming av alle samfunnsområder, også når det gjelder informasjon og kommunikasjon. For eksempel vil vi da kunne kreve teksting av alt fra TV2 og stille krav til skrivetolking av offentlige arrangementer, sier Vale, som er spent på hva CRPD-komiteen anbefaler overfor norske myndigheter.

- Det er nå jobben begynner. Vi skal følge godt med, slik at Norge gjennomfører FNs anbefalinger, lover Vale.