Din Hørsel møter lille Bjug og foreldrene Ruth Coates og Tollak Ålgård hos audiopedagog Charlotte Caspari på Bekkestua i Bærum.

Både tale og tegn

Bjug har medfødt hørselstap som ble oppdaget ved nyfødtscreeningen. Han fikk raskt høreapparat som ble byttet ut med cochleaimplantat (CI) på begge sider før han var fylt ett år. Han smiler tillitsfullt til Caspari, og er ikke sen om å kaste seg over lekene og bøkene som er en viktig del av AVT.

-Vi valgte tale som hovedspråk, men bruker også en del tegnspråk som støtte og supplement – særlig om morgenen når han våkner uten CI og i andre situasjoner der han enten er uten lyd eller at det er vanskelig for ham å oppfatte tale. Hele poenget med språk er å kunne kommunisere og vi ønsker å gi Bjug best mulige forutsetninger til å få til nettopp dette, enten det blir på den ene eller andre måten, sier foreldrene.

Fra dag én

AVT er en metode hvor audiopedagog i samarbeid med foreldre arbeider for å styrke barnets lytteferdigheter, talespråk, kognitiv og sosial utvikling.

-Målet er å komme i gang så fort et hørselstap er oppdaget. Jo før, jo bedre. En eller begge foreldrene, og eventuelt andre familiemedlemmer, skal alltid være med på disse møtene. Foreldrene lærer strategier som de kan bruke i hverdagen slik at barnet kan få best mulig utbytte av resthørselen, høreapparatene eller CI-ene sine.  De lærer også å lytte til barnets egne verbale initiativer og som voksen å være sensitive til barnets følelsesmessige behov og egen motivasjon til læring.

Lek og samtaler

AVT bygger på en kombinasjon av lek og samtaler som basis for barns talespråklige utvikling.

-Vi kan komme langt med jevnlig språkstimulans på tre år. Målet er å tette gapet til jevnaldrende. Vi jobber utfra hvor de er til hvor de skal rent språklig.

-Et viktig moment er å gjøre dette til en lek for barna, og det gjøres best gjennom hverdagslige aktiviteter som lek, spill, boklesing, bleieskift eller måltider. Foreldre blir veldig bevisste på måten de stimulerer barnets lytteferdigheter. For eksempel måten de bruker stemmen, gir barnet tid til å tenke og svare, eller fokusere på turtaking, bidrar til en mer bevisst måte å kommunisere på for å fremme lytting og tale.

Foreldre sentrale

Foreldreveiledning står sentralt i denne behandlingsformen med fokus på empowerment (myndiggjøring) og mestring av å kunne kommunisere med sitt barn. Utgangspunktet er også å stimulere barnets hørsel, lytteferdigheter og talespråk, inkludert hvordan barnet uttrykker seg i dialoger og hvordan barnet forstår det man sier.

-Under samtalene vurderer vi barnets utvikling, og setter nye kortsiktige og langsiktige mål. Det er jo foreldrene som omgås barnet i hverdagen, og det er derfor de som må gjøre den største delen av jobben, sier Caspari.

En suksess

Bjug ble henvist til Charlotte fra Rikshospitalet etter at screeningen og utvidet testing på sykehuset påviste sterkt nedsatt hørsel.

-Vi kunne lite om hørsel, men møtene med Charlotte annenhver uke har lært oss mye. Det er hele tiden små justeringer, vi fokuserer på én ting om gangen, og setter oss nye mål hele tiden. Her får vi gode «verktøy» som vi bruker i hverdagen og steg for steg med jevnlig stimuli og utvikling gir helt klart gode resultater. Vi kan bare fastslå at det for oss har vært en ubetinget suksess; Bjug storkoser seg i timene og har allerede tatt igjen jevnaldrende i språkutviklingen. Vi hadde ikke kommet så langt uten AVT, sier Ruth Coates og Tollak Ålgård.

Du kan lese hele saken om AVT i Din Hørsel her

Dette er AVT:

 • Auditiv Verbal Terapi (AVT) er en foreldreveiledning som tar utgangspunkt i typisk lytte-, tale-, språk-, kognitiv og kommunikasjonsutvikling.
 • AVT er diagnostisk fra time til time innenfor de nevnte områdene.
 • Foreldre og AVT-veilederen er partnere og møtes regelmessig til timer.
 • Foreldre deltar aktivt i og mellom timene.
 • Foreldre får veiledning i:
 • teknikker og strategier for å fremme lytting, tale, språk, kognisjon og kommunikasjon
 • å lære barnet sitt å kjenne innenfor disse utviklingsområdene
 • bruk av hørselsteknologi
 • tilrettelegging av lyttemiljø
 • hvordan de best kan stimulere barnet sitt til å utnytte hørselen i alle situasjoner, i trygge - og for barnet - interessante omgivelser
 • AVT har som intensjon å gjøre det mulig å være en aktiv deltaker i et hørende miljø.
 • Kilde: Sansetap.no.