Veitrafikk er den klart verste kilden til helseskadelig støy, ifølge en reportasje i Aftenpostens A-magasinet. Flystøy kommer på en like klar andreplass i Europa, viser tall fra WHO.

Ny forskning viser at støy er langt farligere enn tidligere antatt. Støy kan blant annet resultere i fordøyelsesbesvær, søvnmangel, stress, uro, svekket kognitiv funksjon, nedsatt hørsel, overvekt og hjerte- og karsykdommer, og altså for tidlig død.

Arbeidstilsynet definerer skadelig støyende omgivelser som alt over 80 desibel, tilsvarende støynivået i en kantine. Impulslyd over 130 desibel, som ofte er lydnivå på en rockekonsert, regnes som akutt skadelig og kan gi uopprettelig hørselstap eller tinnitus.

Støy på arbeidsplassen er den vanligste årsaken til yrkesskader både i Norge og i Europa.

Ifølge A-Magasinet viser en svensk undersøkelse at syv av ti kvinnelige ansatte i barnehager utvikler lydtretthet, og fire av ti utvikler lydoverfølsomhet. Ved Universitet i Gøteborg er man nå i gang med målinger av barnehagebarns hørsel, basert blant annet på at 75 prosent av de ansatte mener at støy har en direkte påvirkning på barnas oppførsel.

Du kan lese hele reportasjen i A-magasinet her.