HLF er en av 42 organisasjoner som i år har fått støtte fra Stiftelsen Dams program Utvikling. Dette ble kjent torsdag 20. juni.

Hørselsrelaterte prosjekter fikk over 25 millioner kroner, og av denne potten gikk 12,3 millioner kroner til HLF fordelt på åtte prosjekter. Dette er en økning fra fjorårets tildeling.

Også Norges Døveforbund fikk god uttelling for sine søknader med over 13 millioner kroner fordelt på åtte prosjekter. Den tredje hørselsorganisasjonen som fikk støtte er Hørselshemmede barns organisasjon som fikk 1,6 millioner kroner til prosjektet "Noveller på tegnspråk til videregående skole".

STOR SJEKK. 12,3 millioner kroner er ny tildelingsrekord for HLF fra Stiftelsen Dam.
STOR SJEKK. Over 12,3 millioner kroner er ny tildelingsrekord for Hørselshemmedes Landsforbund.

Fornøyd

HLFs generalsekretær Inger Helene Venås er svært fornøyd:

- Vi er glade og takknemlige for den rekordhøye tildelingen, som er et resultat av systematisk kvalitetsarbeid over tid. Hørselshemmedes Landsforbund har vært kvalitetssikrer av prosjektarbeid på hørselsområdet i mange år. Årets tildeling vil bety mye både for døve og oss med nedsatt hørsel. Nå gleder vi oss over mange spennende og nyskapende prosjekter som vil bidra til et samfunn som gir like muligheter for alle, uansett hørsel, sier Venås.

Hele hodet hører

Blant dem som bidrar til dette er prosjektleder Johanne Dahll Fossen ved HLF Rehabilitering as. To av de nye prosjektene skal foregå her.

Fossen leder prosjektet «Hele hodet hører – interaktivt informasjonsverktøy om hørsel», som har fått 1.496.000 kroner i støtte. Prosjektet skal lage et interaktivt læringsverktøy for å øke deltakelsen i egen rehabiliteringsprosess.

- Vi må henge med i den digitale utviklingen. Et godt og spennende pedagogisk læringsmiddel vil bidra til å øke innsikt og forståelse for hørsel både for brukere, nærpersoner og studenter, kanskje også andre, sier Fossen.

«Avlesning av nonverbal kommunikasjon – Strategier for unge med hørselsutfordringer» er det andre prosjektet ved HLF Rehabilitering as og har fått 658.000 kroner i støtte. Prosjektleder er Sara Skogli Wiik. Her skal det gjennomføres kurssamlinger for og med ungdommer i alderen 16 til 25 år.

Bedre hverdag

HLFs fagsjef hørsel Steinar Birkeland har siden støtteordningen startet på 1990-tallet hatt ansvar for faglige prosjekter gjennom Stiftelsen Dam. Siden den gang har stiftelsen gitt HLF rundt 200 millioner kroner i støtte fordelt på over 250 prosjekter.

 - Det er gledelig at Dam satser på prosjekter som utvikler nye metoder og verktøy, slik mange av årets prosjekter legger opp til. Prosjektene handler om alt fra å kunne bruke telefonen mer effektivt til å utvikle nyttige kommunikasjonsteknikker. Alt dette er viktig i hverdagen for personer med hørselsutfordringer, påpeker Birkeland.