Tildelingen fra Stiftelsen Dams Helseprogram 29. juni betyr at Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) kan sette i gang med tre nye prosjekter allerede i år. HLF og HLFs datterselskaper har fått 1.187.000 kroner fordelt på tre prosjekter.

Hjelp på sykehjemmet

«Verdig liv på sykehjemmet for hørselshemmede» er et toårig prosjekt med Nina Ekjord Øyen, seniorrådgiver i HLF, som prosjektleder. I dette prosjektet skal 40-50 av HLFs likepersoner  kurses, slik at de kan hjelpe hørselshemmede på sykehjem i ulike deler av landet. Bruk og stell av beboernes høreapparater blir en særlig viktig del av prosjektet, som er støttet med 400.000 kroner.

Ny musikkglede

"Musikkglede er livsglede - Musikktrening for CI-brukere" skal foregå ved HLF Rehabilitering AS i Oslo over en treårsperiode. Målet er å presentere nye måter å lytte til musikk på for personer som har fått operert inn cochleaimplantat (CI). Mange opplever at musikk høres så annerledes ut etter denne operasjonen at de mister gleden over å lytte til musikk. I tillegg til å gjenvinne musikkgleden er det et mål at musikktreningen skal gi bedre taleoppfattelse i støy. Prosjektet har fått 389.000 kroner i støtte og ledes av audiopedagog Kristine Aslaksen.

Kurs for nærpersoner

Det tredje HLF-prosjektet som har fått støtte fra Helse-programmet har fokus på dem som lever sammen med hørselshemmede. Nærpersoner utgjør en viktig ressurs og støtte, men kommunikasjon kan by på problemer. Målet med «Felles ansvar: Hørselsrehabilitering i prosess med nærpersoner» er å lage et kurskonsept som kan bedre kommunikasjonen og styrke relasjoner. Et slikt kurstilbud har i mange år vært etterspurt av både nærpersoner og brukere ved HLF Rehabilitering. 

Det toårige prosjektet har fått tildelt 398.000 kroner og ledes av Johanne Dahll Fossen, som blant annet jobber som prosjektansvarlig ved HLF Utvikling AS.

FORNØYD. Daglig leder Finn Arild Thordarson i Supervisuell er glad for den rekordstore prosjektstøtten bedriften nylig fikk via Stiftelsen Dam. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.
FORNØYD. Daglig leder Finn Arild Thordarson i Supervisuell er glad for den rekordstore prosjektstøtten bedriften nylig fikk fra Stiftelsen Dam gjennom HLF. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.

Rekordstøtte

Den største tildeling for hørselsområdet så langt i år har kommet via Stiftelsen Dams Utviklingsprogram. Under tildelingen den 15. juni fikk mediebedriften Supervisuell AS i Sandefjord støtte til fem prosjekter med HLF som søkerorganisasjon. Bedriften er en tegnspråklig arbeidsplass med hørselshemmede ansatte og fikk til sammen 7.025.000 kroner fordelt over fire år. 

Følgende prosjekter har fått støtte:

  • Universell utforming for utstillinger og museum (1.500.000 kroner).
  • Døv/hørselshemmet med ADHD (1.250.000 kroner).
  • Ny plattform for universelt utformet Tegn.tv (1.500.000 kroner).
  • Overgrep mot døve og hørselshemmede – tidsvitners beretninger (1.500.000 kroner).
  • Trygg økonomi – bra for helsa (1.275.000 kroner).

Daglig leder Finn Arild Thordarson i Supervisuell skriver i en e-post til Din Hørsel at dette er den største enkelttildelingen bedriften har fått og at dette gir forutsigbarhet for bedriften og dens ti ansatte:

- Det er hyggelig at vi får mer enn nok å gjøre en stund framover. Prosjektene går over noen år, så dette bidrar til at vi har sikret driftsgrunnlaget for flere faste ansatte et par år framover.