TEKST Merete Sillesen FOTO Marianne Otterdahl-Jensen

Ove Helge Kongshaug fra Vigra på Sunnmøre bor sammen med kona Anita i Oslo. De to døtrene bor også i nærheten.

– Det er datterens hund Charlie, barna og barnebarna som har holdt meg oppe. Jeg gjør alt jeg kan for at tinnitusen ikke skal styre livet mitt fullstendig, sier Ove.

– Og heldigvis har jeg en grei og forståelsesfull kone.

Støy på motortorpedobåt

Ove hadde både kystskippersertifikat og styrmannssertifikat da han begynte i Forsvaret sommeren 1982, der han fikk jobb på Kongeskipet Norge. Etter et halvt år på Kongeskipet søkte Ove seg til motortorpedobåt (MTB). Dette er et hurtiggående, lite krigsfartøy som fører torpedovåpen og har bensin-, dieselmotorer eller gassturbin.

– Det var et svært høyt støynivå på båten, ikke minst fra de store motorene. Dessuten var det mye skyting med kanoner, og støyen ble ikke mindre av den dundringen, sier Ove.

– Jeg vet ikke akkurat når jeg fikk støyskaden, men det må ha vært i løpet av de tre årene jeg jobbet på torpedobåten. Jeg gjennomgikk hørselstest da jeg begynte i Forsvaret, og da var hørselen helt normal.

Etter dette jobbet Ove på Kystvakten i nord en stund, før han dimitterte fra Forsvaret. Han skjønte at noe måtte være galt, og bestemte seg for å få det undersøkt.

Krav på høreapparat

Ove forteller at han ble testet av en audiograf i Horten, som ikke trodde det resultatet viste, og sa:

– Her må jeg ha gjort noe galt, jeg henter en lege.

Legen tok ny hørselstest, og konstaterte:

– Du har en kraftig hørselsskade, og har rett på høreapparat.

Ove fikk et papir fra Rikstrygdeverket, men det kastet han. Høreapparat kom ikke på tale. Det er først de siste 12 årene Ove har brukt høreapparat, og han synes de fungerer supert.

VENTETID. Mye papirer og lang ventetid før erstatningssaken var i boks.
VENTETID. Mye papirer og lang ventetid før erstatningssaken var i boks.

100 prosent ufør

Han fortsatte å jobbe i andre bransjer, men merket at tinnitusen ble høyere og høyere. Til slutt orket han ikke mer, og gikk til en øre-, nese- og halsspesialist. Ove var 50 år og ble sykmeldt. Senere gikk han på arbeidsavklaringspenger, inntil han ble 100 prosent uføretrygdet for to år siden. Tinnitusen ga så mange plager at det var umulig å fungere i arbeidslivet.

Ove er medlem av HLF og ringte og spurte hva han skulle gjøre. Det er den viktigste telefonen han noen gang har tatt.

Forsvaret bekrefter

Det første rådet han fikk var å kontakte advokat Kjell Inge Ambjørndalen.

-Han kan regelverket ut og inn, mens jeg selv var helt grønn. Uten hjelp av Ambjørndalen, hadde jeg ikke orket å ta opp kampen om yrkesskadeerstatning, sier Ove.

Han var sliten, ukonsentrert, slet med hukommelse og ikke minst med nattesøvnen. Og selv om han ikke hadde så store forhåpninger, ønsket han å få det han eventuelt hadde krav på.

Advokaten informerte Ove om mulighetene og hvordan de burde gå fram, og så startet en lang prosess. Men fort gikk det ikke, selv om Forsvaret bekreftet at dette helt klart var en yrkesskade fra tiden Ove jobbet i Forsvaret. Det viste hørselstestene som ble tatt før og etter den perioden.

UT I NATUREN. Ove trives i naturen, og benytter stadig skogen i nærmiljøet.
UT I NATUREN. Ove trives i naturen, og benytter stadig skogen i nærmiljøet.

Saksbehandlingen

Ove Helge Kongshaug fikk en uføregrad på 100 prosent i Navs vedtak, datert 18. mai 2018.

-Nav kom også fram til at hele uførheten skyldes en godkjent yrkesskade. Skadetidspunktet ble satt til 1. oktober 1988, sier Ambjørndalen.

Han forteller at Yrkesskadeforsikringsloven ikke var trådt i kraft på tidspunktet for konstatering av skaden. Men at det derimot fremgår av daværende Hovedtariffavtale, lønnsregulativets bestemmelser § 8, at «ved yrkesskade som fører til ervervsmessig uførhet på 100 prosent, settes erstatningssummen til 15 G».

Dette la advokaten til grunn da han på vegne av sin klient søkte Statens Pensjonskasse om yrkesskadeerstatning.

– Vi fikk avslag på søknaden 3. juli 2018. Vi påpekte en feil, og deretter har det kun vært venting og purringer, sier advokat Ambjørndalen.

Må være utholdende

– Det viser at man må være utholdende, noe som kan virke uoverkommelig for den som har fått yrkesskaden. Det er lett å godta et begrunnet avslag, og ikke gå videre med saken, selv om man i utgangspunktet har en god sak, sier Ambjørndalen.

I løpet av denne tiden hadde Ove gitt opp, men han var takknemlig for at advokaten fortsatte å kjempe.

Det siste brevet advokaten mottok fra Statens Pensjonskasse, er datert 20. april 2020. Endelig kom det et positivt svar:  «Din klient tilkjennes erstatning på 15 G. 1 G utgjør i dag kr. 99 858,-.» Det utgjør 1.497.870 kroner.

Ove var på hytta i Son, og ble både overrasket og glad over beskjeden, ettersom han lenge hadde vært mentalt forberedt på avslag.

Takk til HLF

Ove står frem med sin historie for å formidle at det er fullt mulig å få yrkesskadeerstatning, men at det kan ta litt tid.

– Hadde ikke HLF tipset meg om den dyktige advokaten, hadde det ikke blitt noen erstatning. Jeg er for sliten til å orke å kjempe selv.

Ove roser også Nav, som har vært behjelpelig med hjelpemidler, slik at han kan leve et så godt liv som mulig, til tross for at det er svært utfordrende å leve med tinnitus døgnet rundt. Gjennom HLF har han også fått mange tips, og han har vært på kurs på Briskeby og hatt flere opphold på rehabiliteringssenteret Unicare Landaasen.

– Jeg er takknemlig for all hjelp jeg har fått gjennom hele prosessen. Og med yrkesskadeerstatningen kan jeg kanskje gjøre noe jeg alltid har drømt om, når koronaen ikke setter en stopper for det.

– Jeg har lyst til å invitere hele storfamilien på ferie. Det har de jammen fortjent, som har holdt ut med meg og mine plager alle disse årene. Uten erstatning hadde ikke en slik reise vært mulig, sier Ove Helge Kongshaug.