Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter som sender melding til alle mobiltelefoner i Norge, i tillegg til andre varslingsprosedyrer.

Liv og helse

Varselet skal brukes ved akutte og alvorlige hendelser med fare for liv og helse, som for eksempel radioaktive utslipp, alvorlig terror eller andre ulykke- og katastrofesituasjoner, hvor befolkningen må varsles raskt. Nødvarsel kan brukes for både lokale, regionale og nasjonale hendelser, og det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilke områder som skal varsles.

Når alarmen går, vil mobilen vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd. På skjermen kommer det opp en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du få meldingene opplest. Høreapparatbrukere som har mobilen tilknyttet en app, vil få signalet «rett i øret».

Også sirenevarsling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) opplyser at alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G, kan motta testen. Dersom du ikke ønsker å motta Nødvarsel på mobil, må du sette telefonen i flymodus eller slå den av.

Samtidig med at varsel sendes til alle mobiltelefoner, tester Sivilforsvaret de tradisjonelle tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Du kan lese mer om testen her.

Jan Joakimsen
GLAD. Leder Jan Joakimsen i Hørselshemmedes Landsforbund Vestfold har i mange år kjempet for hørselshemmedes rett til likeverdig kommunikasjon og informasjon, og er glad for at Nødvarsel nå er kommet for å bli. Foto. Anne Elisabeth Næss

Gikk meg hus forbi

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har kjempet for en slik ordning i mange år, gjennom flere høringsuttalelser og i møter med ulike komiteer på Stortinget.

Jan Joakimsen er leder i Hørselshemmedes Landsforbund Vestfold og tidligere nestleder i HLFs sentralstyre og har i mange år vært sentral i arbeidet med å gi hørselshemmede likeverdig tilgang til nødetatene. Dette gjelder både direkte kontakt med 110, 112 og 115 via nød-sms for egen varsling av ulykker, samt Nødvarsling på mobilen.

- Da hørselen min etter hvert ble så dårlig at jeg fikk store problemer med å kommunisere med mine nærmeste, oppdaget jeg at også kommunikasjon via telefon ble utfordrende. Nyhetsvarsler på radio og TV og myndighetenes alarmsignaler gikk meg stort sett hus forbi, forteller han.

All ære til HLF

- Gjennom arbeidet med å få på plass nød-sms oppdaget jeg at flere land sendte ut nødvarsel til sine innbyggere, og selv fikk jeg testet det ut i USA i 2016. Siden da har jeg drømt om og arbeidet for en slik ordning også i Norge. Jeg må gi en stor takk til HLFs interessepolitiske avdeling som skal ha all ære for at Nødvarsel nå er kommet for å bli.

- For oss hørselshemmede og døve er det særdeles viktig å få varsel om hva som skjer og hva man må gjøre for å beskytte seg selv på best mulig måte, på lik linje med den øvrige befolkningen. Med Nødvarsel er skuldrene litt mer senket og stressfaktoren litt lavere, sier Jan Joakimsen.