I en kronikk i handikapnytt.no skriver statsråden at inkorporering av CRPD har vært et krav fra organisasjonene på feltet i mange år, og både FNs CRPD-komité og FNs spesialrapportør for personer med nedsatt funksjonsevne har anbefalt Norge å gjøre dette.

Bryte ned barrierer

«Inkorporering av CRPD vil ikke bryte ned alle barrierene personer med funksjonsnedsettelse møter. Men det er viktig! Ved å gjøre konvensjonen til en del av norsk lov vil reglene bli mer synlige og bevisstheten om konvensjonen øke. Jeg mener at det vil føre til at rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser i praksis vil kunne ivaretas bedre enn i dag», skriver Trettebergstuen.

På høy tid

- Det er på høyt tid at politikerne viser vilje til å inkorporere CRPD ettersom vi blant annet vet at hørselshemmede blir systematisk diskriminert fra vugge til grav. Det er positivt at funksjonshemmede endelig inkluderes når man snakker om likestilling. Men fortsatt er det mange ord og lite handling, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Veikart for nærskole

Trettebergstuen skriver videre i sin kronikk at inkludering i skolen er viktig for inkludering og deltakelse senere i livet.

«Det er forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse, men likevel er det fortsatt barn som ikke får gå på nærskolen sammen med vennene fra nabolaget fordi skolen ikke er universelt utformet. Regjeringa vil ha en fellesskole der alle elever lærer, mestrer og trives godt. Derfor vil vi gjennomføre veikart for en universelt utformet nærskole innen 2030», skriver kultur- og likestillingsministeren i kronikken.

Penger på bordet

- At barn opplever at de ikke kan gå på sin nærskole med vennene sine fordi skolen ikke er universelt utformet, er rett og slett et brudd på menneskerettighetene. Dette har vært en kampsak for HLF i mange år, og vi er selvsagt glade for at det nå kommer noen konkrete planer på bordet. Nå håper vi virkelig at dette gjenspeiler seg i kroner og øre i neste statsbudsjett, sier Henrik Peersen.