Mobiloperatørene Telenor, Telia og Ice har sammen med staten nå fått på plass løsningen som gjør det mulig å sende varsel om fare til mobiltelefoner i hele landet i løpet av sekunder. Denne uken testes det nye systemet ut i et begrenset område. Neste skritt blir å få på plass systemet med lokale og regionale nødvarsler. Dette skal være på plass i løpet av 1. halvår 2023, heter det i en melding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

PÅ PLASS. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er glad for at mobilselskapene og staten har fått ordningen med nødvarsling raskt på plass. Foto. NTB
PÅ PLASS. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er glad for at mobilselskapene og staten har fått ordningen med nødvarsling raskt på plass. Foto. NTB

Et betydelig løft

- Det har vært svært viktig å få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Viktig for hørselshemmede

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er glad for at denne ordningen kommer på plass.

- Dette er en sak vi har jobbet med lenge. Et universelt utformet varslingssystem som også ivaretar hørselshemmedes behov for tekstbasert informasjon, er viktig og skaper trygghet for alle, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås. 

VELKOMMEN. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås ønsker nødvarslingen særs velkommen. Foto. Tor Slette Johansen
VELKOMMEN. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås ønsker nødvarslingen særs velkommen. Foto. Tor Slette Johansen

Frem til nå har varsling i all hovedsak skjedd gjennom auditive (lydbaserte) kanaler, noe som gjør at hørselshemmede ikke har fått lik tilgang til den informasjonen som blir gitt. Dette har skapt unødvendig utrygghet for mange.

- Det er viktig at nødvendig informasjon når frem til alle på en rask og trygg måte. For hørselshemmede er tilgang til visuell informasjon og tekst avgjørende. Tekstbasert varsling via mobiltelefonen ønsker vi derfor særs velkommen, sier Venås.

Rask varsling

Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner. Med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder.

Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Skal testes ut

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sørger i disse dager for nødvendig testing før systemet tas aktivt i bruk. Lokal testing vil gjennomføres i utvalgte områder. De fleste nyere mobiltelefoner vil kunne motta varsel i løpet av første kvartal. Mange kan allerede motta varsel, heter det i meldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

TOVEIS KOMMUNIKASJON. HLFs politiske sjef Merete J. Orholm oppfordrer regjeringen til også å sørge for at hørselshemmede og alle andre kan kommunisere med nødetatene via sms. Foto. Tor Slette Johansen
TOVEIS KOMMUNIKASJON. HLFs politiske sjef Merete J. Orholm oppfordrer regjeringen til også å sørge for at hørselshemmede og alle andre kan kommunisere med nødetatene via sms. Foto. Tor Slette Johansen

Toveis nødmeldinger gjenstår

HLF har ved flere anledninger, senest i et innspill til regjeringens budsjettarbeid for 2023, pekt på behovet for et universelt utformet varslingssystem på bred basis.

 - Nå gjenstår det å få til en universell utformet toveis kommunikasjon med nødmeldetjenesten som er tilgjengelig for hele befolkningen. I dag har kun noen få mulighet til å få kontakt på sms. Her må regjeringen vise vei og etablere en tekstbasert kommunikasjon mellom nødetatene og den som har behov for hjelp, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.