Din Hørsel har bedt Øystein Vilsvik, leder i Phonak Wireless, om å se litt inn i krystallkulen når det gjelder ny hørselsteknologi. Allerede i dag er apparatene svært avanserte, noe Vilsvik illustrerer på denne måten:

- I dag får man plass til over 40 millioner transistorer i en chip på seks kvadratmillimeter. Grensen for hvor mye teknologiske finesser som kan puttes inn i et høreapparat som knapt kan ses bak øret er nok i ferd med å nås, men finessene kan utvikles og forbedres. Ikke minst for hørselstekniske hjelpemidler har vi mye å gå på også plassmessig. Vi kan altså legge inn flere komponenter i de hjelpemidlene som er på markedet i dag, forklarer han.

Bedre tilleggsutstyr

Filosofien bak all forskning og utvikling på feltet er at brukerne skal forstå hva som blir sagt og at utstyret skal bli enda lettere å bruke.

Vilsvik er av den klare oppfatning at dagens høreapparater langt på vei kompenserer for den enkeltes hørselstap rent teknisk og så langt høreapparatene har forutsetning for. Graden av hva man kan få ut av lydforsterking nærmer seg et metningspunkt.

-Dagens høreapparater fra profesjonelle og seriøse leverandører har iboende begrensninger. Støy og avstand mellom bruker og den man snakker med er et godt eksempel. At læreren står med ryggen til klassen er et annet eksempel. Da dukker behovet for ekstrautstyr opp.

Fremtiden mener han ligger i utstyr som hjelper brukeren i ulike faser i livet. 

TELEFONEN STYRER. Via mobilapper kan vi i dag styre lyden i høreapparatet. I fremtiden vil denne teknologien bli enda mer avansert, spår fagfolk. Illustrasjonsfoto Colourbox
TELEFONEN STYRER. Via mobilapper kan vi i dag styre lyden i høreapparatet. I fremtiden vil denne teknologien bli enda mer avansert. (Illustrasjonsfoto Colourbox)

Smarttelefonen viktigere

-Vi har allerede høreapparater som styres med smarttelefoner, og dette «samarbeidet» vil bli forsterket i ny teknologi. I dag er det mulig å tilpasse lyden til for eksempel restaurantstøy, til å delvis redusere bakgrunnsstøy, til å redusere lyden av vindsus og til retningsstyrte samtaler. 

I fremtiden vil alle disse funksjonene foredles, og det vil bli flere funksjoner å legge til eller velge blant. Funksjonene vil dermed bli tilpasset den enkeltes behov og ønske. Vi vil også få funksjoner som gjenkjenner spesielle situasjoner og automatisk «skifter frekvens» fra for eksempel musikk til tale.

Les om det nye høreapparatet som kan oversette utenlandsk tale til norsk her

Passer på brukeren

-Vi kan få høreapparater som måler temperaturen i øret og som har sensorer for andre kroppslige funksjoner, som for eksempel kan være nyttig i den generelle helse- og aldersomsorgen i og utenfor institusjon.

En annen trend er at alt hørselsteknisk utstyr blir integrert med internett.

-For eksempel kan sensorer kobles til høreapparatet slik at vi får beskjed om når melken i kjøleskapet er i ferd med å bli sur. Mulighetene er altså mange. Veldig mange, sier Vilsvik med et smil.

KOMMUNIKASJON. Roger Select er et av mange nye hjelpemidler utviklet for å bedre kommunikasjon og samtaler for personer med nedsatt hørsel. (Foto Tor Slette Johansen)
KOMMUNIKASJON. Mikrofonen Roger Select er blant nye hjelpemidler utviklet for å bedre kommunikasjonen for personer med nedsatt hørsel. (Foto Tor Slette Johansen)

Stemmestyring

Han trekker gjerne frem et eget produkt som eksempel på hva fremtiden kan bringe.

-Mikrofonen Roger Select er på størrelse med en litt stor, flatklemt makron, og inneholder tre mikrofoner som alle er retningsstyrte, og som gjør at brukeren kan velge bort lydretninger og selv bestemme hvem du vil høre på. Sitter du rundt et bord kan du legge mikrofonen på bordet og selv velge hvem du til enhver tid til lytte til. Mikrofonen kan også kobles til mobiltelefoner, og benyttes i bilen og andre steder etter behov.

-At den også er god på å fjerne bakgrunnsstøy har jeg selv testet på Theatercafeen i Oslo, og den restauranten er definitivt ikke kjent for å være lydvennlig.

Eneste skår i gleden med dette produktet er at det i dag ikke er på anbud, Nav vil vente med eventuell godkjenning til neste anbudsrunde.

-Vi respekterer jo reglene som gjelder, men synes det er synd at nye produkter ikke blir tilgjengelig for brukerne når de kommer på markedet, sier Vilsvik.

Tale til tekst

Skrivetolking og teksting på tv er andre områder der hørselshemmede vil nyte godt av den forskningen og utviklingen som finner sted.

-Skrivetolking blir lettere og bedre etter hvert, og spesielt vil utviklingen av tale til tekst-teknologien åpne muligheter for mer og bedre teksting på tv. Allerede i dag finnes det teknologi i USA hvor brukeren kan få direkteteksting på sin egen smarttelefon. Taletjenesten Siri som allerede er tatt i bruk her i landet, er et eksempel på hvilken retning vi beveger oss. I fremtiden vil vi – også når vi sitter i bilen – kunne lese inn en tekst som telefonen sender som melding og får svarmeldingen lest opp for oss rett inn i høreapparatet. Skype-møter med alle disse funksjonene kan også bli en møteform som er godt tilpasset hørselshemmede, sier Vilsvik.

Les om den nye mobilappen som oversetter tale til tekst 

Du kan lese hele intervjuet med Øystein Vilsvik i den digitale utgaven av Din Hørsel 1-2019 her