I takt med virusspredning og skjerpede koronaregler har bruken av munnbind økt i hele landet. 25. mars strammet regjeringen ytterligere inn etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Nå anbefales bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Mange kommuner har innført lokale regler, der munnbind er påbudt når det er umulig å holde nødvendig avstand til andre.

Gjelder ikke alle

Munnbind-regelen er likevel ikke absolutt. FHI har listet opp seks grupper som kan unntas fra å bruke munnbind, deriblant barn, personer med helseproblemer, samt personer som samhandler med hørselshemmede. Mange med nedsatt hørsel "lytter med øynene" og er avhengige av å lese på munnen. Tette munnbind og masker gjør det dermed vanskelig og noen ganger umulig å kommunisere verbalt. Som en konsekvens av dette valgte FHI å nevne hørsel eksplisitt som kriterium på unntakslisten i november 2020. Tidligere var hensynet til hørselshemmede mer vagt formulert. 

To meter er viktig

I en e-post til Din Hørsel presiserer seniorrådgiver Jo Heldaas i Helsedirektoratet følgende: «Dersom det er nødvendig å ta av munnbindet for at personer med hørselshemming lettere skal kunne forstå hva som sies, er ikke påbudene om bruk av munnbind til hinder for dette. Vi legger til grunn at heller ikke den nasjonale anbefalingen om bruk av munnbind, som gjelder i alle kommunene som ikke har påbud i forskrift om munnbindbruk, er til hinder for at man tar av munnbindet for å kommunisere med personer med hørselshemminger. Man bør opprettholde to meter avstand hvis munnbindet tas av for å forbedre kommunikasjonen».

VIL SPRE INFORMASJON. Seksjonsleder Hanne-M. Eriksen-Volle i FHI er glad for alle som kan bidra til å gjøre munnbind-rådene for hørselshemmede bedre kjent. Foto. Torunn Alberg
VIL SPRE INFORMASJON. Seksjonsleder Hanne-M. Eriksen-Volle i FHI er glad for alle som kan bidra til å gjøre munnbind-rådene for hørselshemmede bedre kjent. Foto. Torunn Alberg

Lite kjent regel

HLFs generalsekretær Henrik Peersen synes det er positivt at hørselshemmede er nevnt i unntaksreglene og mener dette er en anerkjennelse av de store kommunikasjonsproblemene mange opplever. Han tror likevel unntaket er lite kjent både blant hørselshemmede og folk flest.

Seksjonsleder Hanne-M. Eriksen-Volle ved Resisten- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet er ikke uenig i dette:

- Vi stiller til intervju og forsøker å gjøre informasjon om at ikke alle kan bruke munnbind av ulike årsaker, kjent for alle. Men vi ser at det dessverre ikke er informasjon som har nådd alle. Vi er derfor takknemlig for alle som bidrar til å gjøre dette rådet kjent, sier Eriksen-Volle.

Vis til regelverket

- I hvilke situasjoner er det naturlig at dette unntaket gjelder?

- Generelt anbefales munnbind for å redusere risiko for smitte, og viktigheten av kommunikasjon bør veies opp mot smitterisiko. Dersom man for eksempel skal ta en full buss i et område med mye smitte, kan man kanskje avtale å bruke munnbind på turen og ikke kommuniserer før man igjen har mulighet til å holde anbefalt avstand. Men dersom kommunikasjon bør skje gjennom hele turen, kan man be andre holde avstand til den som ikke kan bruke munnbindet. Er du hørselshemmet er det best å bare si ifra om at du har behov for å kommunisere uten munnbind og at det er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd, sier Eriksen-Volle.

Noen vil vegre seg

Peersen tror unntaksregelen kan bli vanskelig å håndtere når kommunikasjonsbehovet kommer på kollisjonskurs med smittevernet. Han tror det hjelper å være litt trygg i situasjonen man befinner seg i.

- Når du har hørselsutfordringer, kan du regne med å bli møtt med forståelse i en-til-en-situasjoner hos lege eller tannlege eller andre som kjenner deg, slik at deler av dialogen kan skje uten munnbind. I butikker eller blant ukjente er det ikke like enkelt å forklare at du hører dårlig og i tillegg påberope deg en unntaksregel, som få kanskje har hørt om. Jeg forstår hvis enkelte vegrer seg for å be andre fjerne munnbindet. På en annen side kan det være trygt for den enkelte å vite at de faktisk har en regel fra FHI i ryggen, sier Peersen.

LYTTER MED ØYNENE. Frode Nordeide må stadig be andre ta munnbindet til side for å få med seg det som blir sagt. - Heldigvis blir jeg som regel møtt med forståelse, sier han. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.
LYTTER MED ØYNENE. Frode Nordeide må stadig be andre ta munnbindet til side for å få med seg det som blir sagt. - Heldigvis blir jeg som regel møtt med forståelse, sier han. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.

Unngår kontakt

Høreapparatbruker Frode Nordeide i bydelen Haugerud i Oslo er blant dem som har god bruk for unntaket fra munnbindkravene. Hørselstapet hans er så stort at han er helt avhengig av munnavlesning. Uansett hvor høyt og tydelig en person måtte snakke bak munnbind eller ansiktsmaske, klarer ikke 44-åringen å fange opp det som blir sagt.

Høyt smittetrykk i bydelen og hørselstapet gjør at han begrenser vanskelige munnbind-situasjoner til et minimum. De fleste innkjøp gjøres via nett, og han bruker ektefellen som tolk og mellommann, hvis kommunikasjonen blir vanskelig.

Spør pent

- Jeg kjenner til FHIs unntaksregel, men har foreløpig ikke vært nødt til å slå i bordet med den. Jeg pleier å si at "Dessverre hører jeg ikke hva du sier og er avhengig av å lese på munnen". Mange er veldig forståelsesfulle og tar munnbindet til side, andre fortsetter bare å snakke med munnbindet på. Noen tar frem penn og papir og bruker mye kroppsspråk, og det er supert. Et par ganger har jeg opplevd at folk har blitt irriterte, forteller Nordeide. Han tviler på at han vil insistere på unntaksregelen for hørselshemmede i en aktuell situasjon.

Burde vært standard

- I likhet med meg ønsker også andre å beskytte seg mest mulig mot korona, så folk må få bestemme selv hva de er komfortable med. Selv er jeg nøye med å bruke munnbind, og da er det vanskelig å kreve at andre skal ta det av når de snakker med meg. Min erfaring er likevel at hvis jeg forklarer på en pen måte hva jeg har behov for, så vil folk flest forstå, sier Nordeide og legger til:

- Jeg skulle ønske gjennomsiktige munnbind var standard. For jeg kan jo ikke kjøpe inn HLF-munnbind og dele ut til alle jeg er i kontakt med! 

Les også: Vil ha gjennomsiktige munnbind i helsevesenet