At hørselshemmede og døve som ikke kan kommunisere via telefon er avskåret fra informasjon og helsehjelp er blitt belyst av dinhorsel.no tidlig under koronakrisen. Manglende tilgang på informasjon er særlig kritisk for eldre som i kraft av sin alder er spesielt utsatte for koronasmitte. Verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet har gjort noe for å endre dette.

MÅ LYTTE. Helseminister Bent Høie testet hørselen under Arendalsuka i 2018, uten å få påvist hørselstap. Nå håper SVs Lars Haltbrekken og HLF at han lytter godt til kravet om lik tilgang til informasjon for alle. Foto. Bjørg Engdahl
MÅ LYTTE. Helseminister Bent Høie testet hørselen under Arendalsuka i 2018, uten å få påvist hørselstap. Nå håper SVs Lars Haltbrekken og HLF at han lytter godt til kravet om lik tilgang til informasjon for alle. Foto. Bjørg Engdahl

Ikke fornøyd

SVs stortingspolitiker Lars Haltbrekken stilte i forrige uke følgende skriftlige spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H):

"Hva vil statsråden gjøre for å sikre økt informasjon og tilgjengelighet for døve og hørselshemmede, samt andre språkminoriteter i beredskapen rundt koronaviruset, og vil regjeringen sikre at kommunene får dekket sine ekstrautgifter til dette?

Haltbrekken var ikke fornøyd med svaret som i det store og hele viste til den informasjonen som ligger ute på nettet og de telefonnumrene som er tilgjengelige der. 

Derfor har Haltbrekken nå sendt et nytt og mer utdypende spørsmål til helseministeren:

"Hvordan vil statsråden sikre døve og hørselshemmede likestilt tilgang til helsetjenestene døgnet rundt, når tjenestene kun kan nås via telefon? Vil statsråden sørge for at alle kritiske beskjeder fra myndighetene blir både tegnspråktolket og direktetekstet? "

Må ta lærdom

-Jeg kan ikke si meg fornøyd med svaret fra helseministeren. Det er åpenbart at det fortsatt er mye å gjøre for at hørselshemmede skal få like god tilgjengelighet til både situasjonsbeskrivelsen og tiltakene som myndighetene presenterer på sine nettsider. Høie viser blant annet til en chatbot, en robotsvarer, men den har jo ingen verdi for dem som ikke kan snakke på telefon.

-Selv om Bent Høie er en svært så opptatt mann akkurat, er det riktig å stille spørsmål om lik tilgjengelighet for alle. Dette er en situasjon alle må ta lærdom av, og et fullverdig informasjonssystem må komme på plass. Det er viktig ikke bare i den kritiske situasjonen vi er i nå, men for senere kriser som måtte oppstå. Og det er viktig at vi har et universelt utformet samfunn som gir alle mennesker like rettigheter og muligheter til enhver tid.

-Derfor skal vi forfølge denne saken nå og også når situasjonen i Norge igjen normaliserer seg, sier Lars Haltbrekken. 

Lite forståelse fra Høie

HLFs generalsekretær Henrik Peersen er i likhet med Haltbrekken ikke fornøyd med svaret fra Høie.

-I det første svaret fra helseministeren utvises det lite forståelse for hørselshemmedes situasjon og viktigheten av tekstbasert informasjon og kommunikasjon. Hele 14,5 prosent av befolkningen har et betydelig hørselstap som påvirker hverdagen, og vi er bekymret for at svaret vitner om en manglende forståelse for bredden i hørselsfeltet.

-Tekstbasert informasjon er svært viktig for de aller fleste hørselshemmede. For at de skal sikres informasjon på lik linje med alle andre, må de få mulighet til skriftlig toveis kommunikasjon med offentlige myndigheter og helsetjenesten. Vi er glade for at Haltbrekken tar hørselshemmedes behov på alvor og retter viktige spørsmål til helseministeren, sier Peersen.

Høie ber om info til alle

Helseminister Bent Høie skiver i sitt andre svar til Haltbrekken at han erkjenner at myndighetene i denne krevende situasjonen ikke har lyktes godt nok med å nå ut til alle målgrupper med informasjon. Han har derfor bedt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet forsøke å nå ut til alle målgrupper, inklusiv døve og hørselshemmede, i utarbeidelse av informasjon. Høie vil også Helsedirektoratet vurdere løsninger som kan ivareta døve og hørselshemmedes behov for akutt hjelp gjennom hele døgnet.

 

Videoer ikke tekstet

Dette er Haltbrekkens begrunnelse for spørsmålet:

"Jeg viser til svar fra statsråden 23. mars 2020. Undertegnede har vært i kontakt med blant andre Hørselshemmedes Landsforbund. De kan opplyse at Folkehelseinstituttet har opprettet en informasjonstelefon 815 55 015 hvor en kan stille spørsmål. For hørselshemmede kan det være utfordrende å kommunisere på telefon, særlig er det vanskelig å oppfatte hva automatiserte telefonsvarere sier. Til informasjonstelefonen er det knyttet en slik automatisert telefonsvarer som gir mye informasjon. Det gjør tjenesten ekstra utilgjengelig for hørselshemmede.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsvideoer på ulike språk, for eksempel om hjemmekarantene og isolasjon https://youtu.be/Lb9kk_6GhFM. Filmene er ikke tekstet. 

Det er positivt at det er laget informasjonsvideo på tegnspråk, men den er heller ikke supplert med tekst. Og for den aller største gruppen av hørselshemmede er tekst avgjørende.

 

 

På helsenorge.no er det etablert en chat om koronaviruset, men det er en chatbot som ikke åpner for toveis skriftlig kommunikasjon i sanntid. Det er en automatisert tjeneste med standardiserte svar."