Flere hørselshemmede har tatt kontakt med HLF og uttrykt sin frustrasjon over at de er avskåret fra å melde fra om mulig smitte, eller søke personlige råd, på telefon. Helsemyndighetene og legevaktene baserer sitt tilbud på at all personlig kommunikasjon skal skje via telefon. 

CHAT. Hvordan få hjelp når nedsatt hørsel gjør det umulig å snakke i telefon? Robot-svarene på helsenorge.no er til liten hjelp.
CHAT. Hvordan få hjelp når nedsatt hørsel gjør det umulig å snakke i telefon? Robot-svarene på helsenorge.no er til liten hjelp.

Robot svarer

Nå har helsenorge.no lansert en chattetjeneste, der du kan stille spørsmål om korona døgnet rundt. Men du får ikke svar fra en virkelig person, men fra en robot som responderer med standardsvar og henvisninger til nettsider og helseinstanser. Ofte er svaret "Jeg er ikke sikker på om jeg har forstått deg rett" eller "Det har jeg ikke et svar på", og du blir bedt om å ringe informasjonstelefonen 815 55015. 

HLF etterlyser løsninger

Når nettopp telefon som kommunikasjonsmiddel er vanskelig eller umulig på grunn av nedsatt hørsel, har tjenesten liten verdi, mener HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

-Det bør være en selvfølge for alle å kunne komme i kontakt med helsevesenet når man er syk. Dette er dessverre ikke tilfelle for hørselshemmede som ikke kan ha en samtale på telefon, sier han.

HLF har i flere år jobbet for å få på plass alternative løsninger for toveis skriftlig kommunikasjon med helsevesenet, gjerne i form av chat, sms eller mail.

-I dagens virussituasjon er dette særlig aktuelt, og vi etterlyser løsninger fra helsemyndighetene som tilfredsstiller behovene til de som ikke kan benytte telefon.

Låst situasjon

Mange hørselshemmede lurer på hva de skal gjøre hvis de har sykdomstegn, og det samtidig oppfordres til å ikke møte personlig på legekontor eller legevakt.

Som en hørselshemmet sier: - Hvis jeg tror jeg er smittet, hva skal jeg da gjøre når jeg ikke kan ringe? Jeg har jo ikke noe annet alternativ enn å ta bussen til fastlegen eller legevakten. Det er jo den eneste måten jeg kan komme i kontakt med helsepersonell på.

-Slik kan vi ikke ha det, sier Peersen

e-helsetjenesten et alternativ

Helsemyndighetene har ikke fått på plass en ordning med sms-kontakt eller chatte-linjer for hørselshemmede og andre som ikke kan bruke telefon. Men e-heletjenesten kan være et godt alternativ for å komme i kontakt med fastlegen. Det er ikke alle fastleger som tilbyr dette, men stadig flere fastlegekontor er med i ordningen. Hvis ditt fastlegekontor er med, kan du logge deg inn og komme i gang i dag.                               

Her får du råd og hjelp

Helsemyndighetene har lagt ut mye informasjon om viruset, men mye av hjelpetilbudet er basert på rådgiving over telefon:  

  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttet fhi.no og helsenorge.no
  • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen: 815 55 015
  • Dersom du er smittet eller syk, ring fastlegen din
  • Dersom du ikke får tak i fastlegen og har akutt behov for helsehjelp, ring legevakt: 116 117
  • For konkrete råd, ring Folkehelseinstituttets smittevernvakt: 21 07 70 00 (utenom kontortid: 21 07 63 48)

Se tegnspråktolket og tekstet video fra Nav tolketjenesten Vestland om hvordan du kan få tolkebistand i Agder, Rogaland og Vestland:

 

I nødstilfeller kan døve, døvblinde og hørselshemmede få hjelp av akutttolk via Nav hele døgnet. Via denne lenken finne du numrene du kan ringe/sende sms til for å få hjelp.

Annen korona-informasjon fra myndighetene 

Helsedirektoratets temasider om korona 

Navs informajonsside om korona 

Korona-tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet