I podkast-serien «Hør på meg» snakker hørselshemmede ut om sine opplevelser i arbeidslivet, på godt og vondt.

Åpenhet er gull

I første episode med navnet «Åpenhet er gull!» under ledelse av Briskeby videregående skoles informasjonskonsulent Sindre Falk, møter du barnevernsarbeider Kristi Vidvei, som forteller om sitt møte med fordommer hos en arbeidsgiver, fordommer som fikk konsekvenser for hennes fremtidige muligheter til å få jobb.

Kristi, som også er leder i HLFs ungdomsorganisasjon HLFU, fant likevel sin vei til drømmejobben, og har erfart at åpenhet er gull verd.

Rettigheter

Rådgiver og jurist Martine Guntveit fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) forteller i samme episode om funksjonshemmedes rettigheter. Hun understreker blant annet at man ikke er pliktig til å oppgi informasjon om en eventuell funksjonshemming i et jobbintervju, og at funksjonshemmede har rett til individuell tilrettelegging i arbeidslivet.

Bryte barrierer

Målet med podkast-serien er å styrke stolthet og identitet blant personer med nedsatt hørsel og andre former for hørselshemming, bryte barrierer, og øke kunnskapen om hørsel og rettigheter.

-Rettigheter hørselshemmede har i det norske lovverket og etter FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), vil være en rød tråd gjennom serien, sier HLFs interessepolitiske rådgiver og prosjektleder Hildegunn Fallang.

Podkast-serien vil i første omgang være på totalt seks episoder, og lanseres med jevne mellomrom i tiden fremover.

Flere kanaler

Podkasten er tilgjengelig på:

HLF Facebook

HLF Youtube

HLF Instagram

I tillegg er lydfilen tilgjengelig på Apple podcast og Spotify