HLFs generalsekretær Henrik Peersen trekker frem to store kampsaker i forbundets innspill til regjeringsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå meisler ut i Hurdal.

Hørselshelse er folkehelse

- For det første har vi klare forventinger om at regjeringen endelig får på plass en nasjonal hørselsplan for å sikre tiltak som gir hørselshemmede mulighet for gode liv, og at partiene anerkjenner at god hørselshelse er god folkehelse. Det er liten tvil om at norsk hørselsomsorg må gis et løft.

LIK RETT. Alle skal ha rett til å leve livet de ønsker, uansett hørselsutfordring, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen. Foto. Bjørg Engdahl
LIK RETT. Alle skal ha rett til å leve livet de ønsker, uansett hørselsutfordring, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen. Foto. Bjørg Engdahl

Reell likestilling

- Den andre store saken for HLF er at politikerne tar grep for å unngå diskriminering av hørselshemmede. Det er på høy tid å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven. Dette er nødvendig for å sikre at hørselshemmede har reell tilgang til og mulighet for deltagelse i samfunnet på lik linje med alle andre. I dette ligger alt fra mer teksting på TV til et arbeidsliv som legger til rette for at man skal kunne få jobb og stå i jobb, sier Peersen.

Dystre tall

I innspillet til de to partiene viser HLF til en fersk undersøkelse utført av Ipsos for HLF, som blant annet viser at nesten hver tredje person over 18 år opplever å høre dårlig. 77 prosent av de som hører dårlig opplever at hørselstapet hindrer dem sosialt. 67 prosent av de som oppgir at de hører dårlig har ikke vurdert høreapparat. 49 prosent av de som bruker høreapparat sier de skulle ønske at de hadde begynt med dette hjelpemiddelet før. 27 prosent av befolkningen har ikke testet hørselen i voksen alder, kvinner i mindre grad enn menn.

-Veien til den fornøyde høreapparatbruker er full av barrierer, og forskning viser at ubehandlet hørselstap kobles til en rekke risikofaktorer som demens, kognitiv svikt, depresjon og ensomhet, sier Peersen.

Fulle rettigheter

I Norge i dag er det ikke reell tilgang og mulighet for lik deltakelse for alle, mener HLF.

-Dette kommer ikke av seg selv, og må jobbes systematisk med på alle samfunnsområder. Universell utforming er helt nødvendig for å gi alle mulighet til å kunne delta likeverdig. Ved å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av samfunnet, får mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å oppnå sin likestilte rettighet til deltakelse på alle arenaer, påpeker Peersen. 

I tillegg til dette mener HLF det er viktig at følgende tiltak nå gjennomføres:

  • Meisle ut tiltak for et universelt utformet samfunn innen 2035
  • Gjennomføre «Veikart for universelt utformete nærskoler» innen 2030.
  • Innlemme Kringkastingsloven og Ecomloven i Likestillings- og diskrimineringsloven
  • Innføre lovkrav om teksting av direktesendinger i universell utforming av IKT

I sitt innspill til de kommende regjeringspartiene trekker HLF også frem behovet for å opprette en nasjonal syns- og audiopedagogtjeneste, samt at det innføres et lovkrav om teksting av dubbede kinofilmer.

Din Hørsel stilte før valget alle partiene som er representert på Stortinget fire spørsmål om hørsel. Du kan lese hva partiene mener om hørselsplan, skole, ventetid for tilpasning av høreapparat og kompetanse i hørselsomsorgen i Din Hørsels digitale utgave.