- Vi møtte en kronprins som viste stor interesse for hørselsfeltet og som hadde satt seg godt inn i arbeidet vårt, forteller forbundsleder Bjørg Kampestuen-Berntzen etter audiensen mandag 4. september. 

Med seg hadde hun nestleder Bjørn-Tore Lunde i HLFs sentralstyre og generalsekretær Inger Helene Venås. 

Opptatt av unges hørsel

Tinnitus, barn og unge var blant temaene under det 20 minutter lange besøket på Slottet. 

- Kronprinsen var opptatt av unges hørsel og om det er en økning av tinnitus blant ungdom. Her kunne vi bekrefte at flere unge rapporterer at de har erfaring med tinnitus på grunn av høy musikk og lyd rett på øret. Vi viste til Verdens helseorganisasjons advarsler om at halvparten av dagens barn og unge risikerer støyskader på grunn av omgangen med lyd, forteller Kampestuen-Berntzen.

Tok med bordmikrofon

Under audiensen hadde hun med sin trådløse bordmikrofon som ble lagt på bordet foran kronprinsen. Med denne tekniske tilretteleggingen, en såkalt Roger Pen, blir all tale sendt direkte til høreapparatene hennes, noe kronprinsen ga uttrykk for var et smart hjelpemiddel.

KONGELIG BESKYTTER. Kronprins Haakon er kongelig beskytter for HLF. Fra venstre: Generalsekretær Inger Helene Venås, nestleder Bjørn-Tore Lunde og forbundsleder Bjørg Kampestuen-Berntzen. Foto:Liv Anette Luane, Det kongelige hoff.
KONGELIG BESKYTTER. Kronprins Haakon er kongelig beskytter for HLF. Fra venstre: Generalsekretær Inger Helene Venås, nestleder Bjørn-Tore Lunde og forbundsleder Bjørg Kampestuen-Berntzen. Foto:Liv Anette Luane, Det kongelige hoff.

Inspirerende

Kronprins Haakon har vært HLFs beskytter siden mars 2023 etter at prinsesse Märtha Louise frasa seg alle sine beskytterskap. 

Ordningen med kongelig beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. 

- Vi er stolte og glade for å ha kronprins Haakon som vår beskytter. Han er høyt verdsatt for sitt engasjement og sin innsats for et mer inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle, også for oss med hørselsutfordringer. Vi er overbevist om at kronprinsens beskytterskap og samarbeid med HLF vil bidra til økt synlighet og ikke minst økt bevissthet om utfordringer og behov som én million nordmenn med hørselsutfordringer har, sier forbundslederen.  

Invitasjoner fra HLF

HLF-ledelsen skal fortsette dialogen med Slottet og håper kronprinsen vil delta på noen av HLFs arrangementer. 

Under audiensen benyttet delegasjonen anledningen til å invitere til HLFs neste landsmøte, som arrangeres i Trondheim i 2025.