Etter en særdeles regntung dag med store oversvømmelser i Oslo sentrum, skinte sola over Eidsvolls Plass foran Stortinget da årets Årets Hvert Øre Teller (HØT)-kampanje ble sparket i gang tirsdag 28. mai med nettopp de lange ventetidene som hovedtema. 

Mangel på audiografer

Under slagordet «Sammen blir vi hørt» var dette startskuddet for Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) landsomfattende kampanje. Årets kampanje er den 12. i rekken, hvor HLFs lokallag arrangerer stands og informerer om høreselssaken generelt og ventetider spesielt utover sommeren og høsten.

Ventetiden for tilpasning av høreapparat er nå i gjennomsnitt over 34 uker for de lavest prioriterte pasientene. På «topp» troner Universitetssykehuset i Tromsø med 78 ukers ventetid. Og årsaken? Stor mangel på audiografer.

PÅ VENTEROMMET. Erna Solberg fikk se årets kampanjefilmer i «Venterommet» som var rigget til foran Stortinget.
PÅ VENTEROMMET. Erna Solberg fikk se årets kampanjefilmer i det fiktive venterommet fpå Eidsvolls plass.

En vekker

Dette var også det som opptok Erna Solberg mest i samtalen med HLFs forbundsleder Bjørg Kampestuen-Berntzen og generalsekretær Inger Helene Venås.

Etter å ha trykket kølapp med 52 ukers ventetid, slapp hun inn i det fiktive Venterommet på HLFs stand utenfor Stortinget. Her fikk hun se kampanjefilmer med tre av landets mange hørselshemmede som har ventet i månedsvis for å slippe til hos audiograf for utredning og tilpasning av høreapparat.

En av dem, 92 år gamle Monrad, forteller i et brev lest av skuespiller Henriette Steenstrup at han ikke lenger har nytte av sine høreapparater. Hørselen har blitt forverret. Da han ba om nye, fikk han beskjed om å komme tilbake om fire år! (Navs generelle regler for å få fornye høreapparater er seks år. red.anm.)

Se tekstet video med Monrads historie:

Frigjøre tid

Solberg ga uttrykk for at flere audiografer er én vei å gå, men at det også kan være aktuelt å se på muligheten for å frigjøre tid slik at audiografene kan gjøre det de best kan og overlate noe av for eksempel papirarbeidet til andre, det mange kaller jobbdesign. Audiografutdanningen mente hun også må ses nærmere på.

Og Solberg var glad for at HLF allerede har god politisk kontakt med Høyre på flere plan, og at dette samarbeidet må utvikles videre for å sikre en bedre hørselsomsorg i Norge.

PÅ STAND. Arbeiderpartiets Even Røed og Truls Vasvik (til høyre) i Stortingets helse- og omsorgskomite sammen med Erik Johannessen, Inger Helene Venås og Bjørg Kampestuen-Berntzen. Foto: HLF
PÅ STAND. Arbeiderpartiets Even Røed og Truls Vasvik (til høyre) i Stortingets helse- og omsorgskomite sammen med Erik Johannessen, Inger Helene Venås og Bjørg Kampestuen-Berntzen. Foto: HLF

Sendt i posten nå!

Erik Johannessen (60) fra Rypefjord i Finnmark er en annen av de tre hørselshemmede som er med i årets kampanjefilmer. Han måtte vente i 68 uker på nye høreapparater og forteller om en periode med depresjon, utbrenthet og langtidssykemelding fra jobben som lærer og rådgiver.

I filmen sier han: "Det å leve med tinnitus og nedsatt hørsel er en kamp, og det er utrolig vondt å merke at man mister seg selv litt mer hver eneste dag. Det er som man står stille mens livet passerer rundt forbi meg. Jeg unngikk bursdager, jeg klarte ikke engang å feire min egen 60 årsdag. Jeg ble stille og innesluttet, og dette påvirket alle rundt meg".

Se tekstet video med Erik Johannessen:

 

Smilet var imidlertid på plass da Din Hørsel snakket med ham under kick off-en i Oslo. Da hadde han akkurat fått melding fra leverandøren om at hans nye høreapparater er programmert ferdig og sendt i posten.

- Det er jo strålende, da slipper jeg flere turer til Alta og enda flere uker å vente!

DIALOG. HLFs generalekretær Inger Helene Venås i samtale med Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite.
DIALOG. Generalekretær Inger Helene Venås og forbundsleder Bjørg Kampestuen-Berntzen (t.v.) i samtale med Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite.

Det haster

HLF og generalsekretær Inger Helene Venås har nå store forventninger til at de to milliardene helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) la inn i revidert budsjett tidlig i mai for å korte ned ventetider i helsevesenet, også vil komme hørselshemmede til gode.

- Helsedirektoratet utredet i 2020 behovet for en bedre hørselsomsorgs, så vi trenger ingen ny utredning. Det vi trenger nå er friske midler og en plan for raskt å komme de lange ventetidene til livs. Det haster, sier Venås.

Dette er dagens situasjon:

  • Det er for lange ventetider både når det gjelder utredning og tilpasning av høreapparater.
  • Over hele lander er køene lange. Noen steder opp mot et år, andre steder enda lengre.
  • Hørselsomsorgen trenger flere hender og friske midler.
  • Forskning viser at ubehandlet hørselstap utgjør den største enkeltfaktoren for å utvikle demens.
  • Nedsatt hørsel kan medføre sosial isolasjon, stress, sorg, ensomhet og psykiske plager.

Les mer om årets kampanje 

Her finner du oversikt over alle stands som HLFs lokallag har under årets kampanje