Dette konstaterer HLFs generalsekretær Inger Helene Venås. Hun er glad for å få tall som underbygger hvor viktig det er å få og bruke høreapparat.

– Hørselsomsorgen i Norge i dag er for dårlig. Nå får vi igjen grundig dokumentert betydningen for folkehelsa og gevinsten både for enkeltpersoner og for samfunnet. Dette er med på å understreke hvor alvorlige de lange ventetidene er, sier Venås.

Forebygger tidlig død

Hun snakker om fersk forskning fra USA: Den viser at voksne med hørselstap som har brukt høreapparat regelmessig, har 24 prosent lavere risiko for å dø enn dem som aldri bruker høreapparat. Bak studien står Janet Choi, som er forsker og øre-nese-halsspesialist ved Keck Medicine. Det er en del av USC, University of Southern California.

– Resultatene våre er spennende fordi de tyder på at høreapparat kan spille en rolle for å beskytte folks helse og forebygge tidlig død, sier Choi.

Janet Choi har personlig erfaring med hørselstap: Hun er født med nedsatt hørsel, og fikk ikke høreapparat før hun var over 30 år. (Foto: Ricardo Carrasco III)MEDFØDT HØRSELSTAP. Forsker Janet Choi har selv erfaring med nedsatt hørsel og fikk ikk
MEDFØDT HØRSELSTAP. Forsker Janet Choi har selv erfaring med nedsatt hørsel og fikk ikke høreapparat før hun var over 30 år. Foto: Ricardo Carrasco III

Kun én av åtte

Det er ikke første gang forskere finner ut at det er viktig å ta i bruk høreapparat. Det spesielle denne gangen er at Janet Choi og kollegene hennes har fulgt nesten 10.000 amerikanere som har fått sjekket hørselen, og som er fulgt i gjennomsnittlig ti år etter hørselstesten.

Blant dem som hadde nedsatt hørsel, var det bare en av åtte som brukte høreapparat hele eller deler av tiden.

– Tidligere forskning har vist at ubehandlet hørselstap kan føre til et kortere liv, i tillegg til større risiko for sosial isolasjon, depresjon og demens. Men frem til nå har det vært veldig lite forskning på om høreapparat kan redusere dødsrisikoen, ifølge Choi.

Ikke mer helsebevisste

I artikkelen som er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Health Longevity, forklarer hun hvordan hun også har testet ut andre mulige forklaringer på hvorfor høreapparatbrukerne lever lenger. Er det for eksempel slik at de som bruker høreapparat, også er mer helsebevisste og har høyere sosioøkonomisk status? Ja, konstaterer forskerne, men de har justert tallene for slike forskjeller.

Skal du nyte godt av effekten, så må du bruke høreapparatet regelmessig. De som har høreapparat, men bare bruker det en gang iblant, kommer like dårlig ut som de som ikke bruker det i det hele tatt.

BEDRE HJELP. Generalsekretær Inger Helene Venås mener forskningen underbygger HLFs krav om raskere hørselshjelp. Foto: Ida Bjørvik.
BEDRE HJELP. Generalsekretær Inger Helene Venås mener forskningen underbygger HLFs krav om raskere hørselshjelp. Foto: Ida Bjørvik.

Viktig å oppdage

HLFs generalsekretær omtaler undersøkelsen fra USA som en av flere studier som slår fast at det er store helsefordeler både ved å oppdage hørselstap tidlig og ved å begynne med høreapparater:

– I denne undersøkelsen bruker bare 237 av 10.000 personer høreapparat, men det viser seg at 1800 personer har svekket hørsel. Uoppdaget hørselstap er jo også en utfordring. Når det i tillegg er så lange ventelister for å få utredning og høreapparater som vi har i Norge nå, så vet vi at terskelen for å komme inn i systemet er høy. Denne rapporten understreker betydningen av å oppdage hørselstapet tidlig nok. Det som denne studien også slår fast, er at du må bruke utstyret daglig, oppfordrer Venås.

Årlig screening

Dette er det nemlig slett ikke alle som klarer. Mange som får høreapparater, gir opp og får ikke til å bruke dem. Ifølge HLF-sjefen får de ikke god nok oppfølging, motivasjon og tilrettelegging.

– Denne undersøkelsen utfyller andre studier om hørsel. Det er ulike typer negative helseeffekter av hørselstap som henger sammen. Typisk er at hvis du hører dårlig, så trekker du deg tilbake sosialt, og du får ikke samme stimuli til hjernen. Det igjen gir helsekonsekvenser.

Venås ønsker seg det samme som Verdens helseorganisasjon, WHO, har pekt på: Hørselsscreening for alle som er midtveis i livet. Det gir god folkehelseeffekt fordi nedsatt hørsel oppdages tidlig nok. Den nye undersøkelsen dokumenterer hvor viktig dette er, mener hun.

Forsker med erfaring

Forsker Janet Choi har personlig erfaring med hvordan det er å ha hørselstap uten å bruke høreapparat. Hun ble født med nedsatt hørsel på venstre øre, men hun hadde passert 30 år før hun begynte å bruke høreapparat. Etter det første apparatforsøket tok det mange år før Choi fant et høreapparat som fungerte godt for henne.

Nå arbeider hun med en database og kunstig intelligens. Databasen skal kategorisere høreapparatvalg og skreddersy dette til behovene hos hver enkelt pasient.

Hun tar også til orde for større studier som kan hjelpe oss med å forstå enda bedre hvordan regelmessig bruk av høreapparat henger sammen med lavere dødsrisiko.