Det er mye fokus på øyeskader i forbindelse med nyttårsfeiringen, og mange er flinke til å bruke beskyttelsesbriller. Men også hørselen trenger beskyttelse når vi er i nærheten av nyttårsraketter og eksplosiver. 

Maks 120 dB

Fyrverkeriet som selges i Norge har en maksgrense på 120 desibel (dB) i støynivå. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvar for denne støykontrollen.

Smertegrensen for lyd hos oss mennesker på 125 dB, mens høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet er på 85 dB. 

Fordi det er individuelt hvor mye støybelastning hørselen tåler, kan hørselsskader oppstå på langt lavere nivå enn fyrverkerigrensen på 120 dB, advarer fagfolk. Blant dem er støyforsker Tron Vedul Tronstad ved Sintef Digital i Trondheim.

Glemmer hørselen

Han mener hørselen fortsatt blir glemt i debatten om nyttårsskader.

- Øyeskadene får mye oppmerksomhet. Ikke minst fordi vi hvert år får se blodige bilder av skadede øyne i mediene. Heldigvis kan operasjoner redde synet til mange av dem som blir skadet. Slik er det dessverre ikke for dem som får støyskader på grunn av fyrverkeri. Hørselsskader kan ikke opereres. De varer livet ut. Derfor er det så viktig å ha fokus på forebygging, sier Tronstad.

Avstanden avgjør

Hans klare råd er å bruke ørepropper eller annet hørselvern på nyttårsaften.

- Jo nærmere du befinner deg fyrverkeriet, desto viktigere er beskyttelsesutstyr både for syn og hørsel. Hvis noe smeller på bakken i stedet for å gå opp i lufta, vil impulslyden være langt høyere enn grensen på 120 dB. Jo nærmere du står, desto større risiko for hørselsskade. Her teller faktisk hver halvmeter, understreker Tronstad, som mener tiden er overmoden for å forby privat fyrverkeri.

- Hørselsskader er ett av argumentene for å at det bør innføres et forbud, sier han.

RISIKABLE SMELL. Fyrverkeri kan være risikabelt også for hørselen. Et par ørepropper - i tillegg til vernebriller - kan gjøre stor forskjell under nyttårsfeiringen. Illustrasjonsfoto.Colourbox
VÆR FORSIKTIG. Fyrverkeri kan være risikabelt både for syn, fingre og hørsel. Illustrasjonsfoto: Colourbox

206 personskader

Uhell i forbindelse med fyrverkeri, både personskader, brannskader og materielle skader, skal rapporteres inn til DSB. De siste fem årene har direktoratet registrert 206 personskader på grunn av fyrverkeri på nyttårsaften. 64 av dem har dreid seg om øyeskader. 

Registrerer kun øyeskader

Dette er den eneste typen personskade som registreres spesielt av DSB. Etter hver nyttårsfeiring får direktoratet rapporter fra øyelege Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus. Han har i mange år markert seg i kampen for et forbud mot privat fyrverkeri. Under fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert ti øyeskader. 

Når det gjelder hørselsskader på grunn av fyrverkeri, fins det ingen lignende oversikt. 

Da Din Hørsel tok opp saken med DSB i fjor, ga fungerende avdelingsdirektør Brit Skadberg følgende forklaring:

- Ettersom det er brannvesenet som hovedsakelig melder inn skadene, har vi ikke en tilstrekkelig god medisinskfaglig vurdering av alle typer skader. DSB gir kun ut informasjon om øyeskader.

AVDELINGSDIREKTØR. Brit Skadberg er fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet  for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Flickr.com
AVDELINGSDIREKTØR. Brit Skadberg, fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: DSB

Hørsel skal vurderes

DSB har delt egne fyrverkeriregler på sine nettsider med råd om hvordan skader kan forebygges. Forebygging av hørselsskader blir ikke nevnt.

I fjor spurte Din Hørsel om DSB har vurdert å anbefale hørselvern i sine fyrverkeriregler. Da svarte fungerende avdelingsdirektør Brit Skadberg følgende:

- Bruk av hørselvern og ørepropper er selvsagt gode tiltak dersom man skal oppholde seg i nærheten av fyrverkerioppskyting. Vi baserer vår veiledning på innhentet data, og vi har derfor valgt å fokusere på det som nå er gitt i våre fyrverkeriregler. Men vi vil vurdere å ta inn anbefaling om bruk av hørselsvern/ørepropper i våre fyrverkeriregler. 

Din Hørsel har også i år kontaktet direktoratet, som gir samme svar som i fjor.