Audiopedagog og klinikkleder Guri Engernes Nielsen ved Linderud Audiopedagogiske senter i Oslo har i snart ti år behandlet pasienter med tinnitus og lydoverfølsomhet (også kalt hyperakusis). Hun forteller at mange blir avhengige av ørepropper og hodetelefoner som vern mot det de opplever som uutholdelige lyder. Noen velger sosial tilbaketrekking som beskyttelsesmetode.

Det fins ingen sikre tall på hvor mange som plages av nedsatt lydtoleranse. Ifølge Folkehelsa har 15 prosent av den norske befolkningen tinnitus, og nærmere halvparten av dem har eller vil utvikle et anstrengt forhold til lyd.

Ikke styrt av viljen

-Det er mye uvitenhet rundt nedsatt lydtoleranse, derfor blir mange møtt med mistenksomhet og uforstand. «Såpass lyd må du da kunne tåle!», «Du må virkelig skjerpe deg!», er ikke uvanlige kommentarer fra omgivelsene. Men nedsatt lydtoleranse er faktisk ikke en viljestyrt sak. Denne tilstanden kan måles med subjektive tester, forteller Nielsen.

Akkurat som ved tinnitus fins det ulike former for nedsatt lydtoleranse. Den vanligste er hyperakusis som kan forklares som unormal styrkeopplevelse av lyd.

Ubehagsmålinger hos audiograf kan avsløre hva slags lydoverfølsomhet den enkelte har og alvorlighetsgrad. Fellesnevneren for den som er overfølsom er smerter eller ubehag forårsaket av hverdagslyder, smålyder eller spesifikke lyder med normalt lydnivå. 

BEHANDLER Audiopedagog og klinikkleder Guri Engernes Nielsen ved Linderud Audiopedagogiske senter har hjulpet mange lydoverfølsomme pasienter. Foto. UiO
BEHANDLER Audiopedagog og klinikkleder Guri Engernes Nielsen ved Linderud Audiopedagogiske senter har hjulpet mange lydoverfølsomme pasienter. Foto. UiO

Ufarliggjøre lyd

Kognitive metoder med fokus på tanker og følelser rundt lyder og støy, samt lydterapi, brukes i behandlingen. Pasientene får veiledning i gradvis lydtilvenning gjennom bestemte avslapningsøvelser for å kontrollere kroppsspenninger og reaksjoner. Lydterapi med "hvit støy" i høreapparat, samt lyttetrening med bestemte måter å lytte inn lyder på, er også en del av behandlingsopplegget. 

-Med riktig behandling er det mulig å få normal hørsel igjen, forsikrer Nielsen.

Pasienter som også har plagsom tinnitus får hjelp mot tilleggsplager som søvnvansker, konsentrasjonsproblemer og stress, som i seg selv påvirker tinnitusen negativt. 

Les Hvorfor tinnitus forverres av frykt

- Essensen i all behandling er å ufarliggjøre lyder. Informasjon om symptomer er viktig for å bryte en ond sirkel av bekymring og angst, fysisk stress og økte lydplager, sier Nielsen.

Dobbel bekymring

Når det gjelder lydbekymringer er mange med tinnitus redde for at de indre lydene de hører skal bli høyere og verre. De som i tillegg er lydoverfølsomme engster seg for at ytre lyder, særlig høyfrekvente, skal gi permanent forverring av tinnitusen.

-I slike tilfeller bør lydoverfølsomheten behandles først, slik at unødig bekymringer for ytre lyder ikke forsterkes. Selv om støy kan gi økt midlertidig tinnitus er det ikke slik at sterke lyder er «farlige» for tinnitusen, sier Nielsen.

-Fins det måter å forhindre lydoverfølsomhet på?

-Behandling av tinnitus på et tidlig tidspunkt kan være forebyggende. Hos noen oppstår tinnitus og nedsatt lydtoleranse samtidig, ofte etter lydtraume, og da er ikke det så enkelt. Hos andre kommer lydoverfølsomheten snikende etter hvert som bekymringer for at ytre lyder skal forsterke og påvirke tinnitus. Uansett forløp anbefaler jeg å velge behandlere med god kompetanse på både tinnitus og nedsatt lydtoleranse, understreker Nielsen.