Nordmenn har etter hvert blitt flinke til å bruke beskyttelsesbriller, og flere fyrverkeriutsalg deler dem ut gratis. Men mange er ikke klar over at også hørselen er utsatt når vi er omgitt av fresende nyttårsraketter, bomber og røyk. Særlig for den som tenner opp fyrverkeri er det viktig å beskytte ørene.

Maks 120 dB

Et støynivå på maks 120 desibel (dB) er blant kravene til fyrverkeri som selges i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for markedskontrollen, der blant annet støynivået blir målt. Smertegrensen for lyd hos mennesker er på 125 dB. Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet er på 85 dB. 

Fordi det er individuelt hvor mye støybelastning hørselen tåler, kan hørselsskader oppstå på langt lavere nivå enn fyrverkerigrensen på 120 dB, advarer fagfolk. Blant dem er støyforsker Tron Vedul Tronstad ved Sintef Digital i Trondheim.

Glemmer hørselen

Han mener hørselen blir glemt i debatten om nyttårsskader.

- Øyeskadene får mye oppmerksomhet i mediene. Ikke minst fordi vi hvert år får se blodige bilder av skadede øyne. Heldigvis kan operasjoner redde synet til mange av dem som blir skadet. Slik er det dessverre ikke for dem som får støyskader på grunn av fyrverkeri. Hørselsskader kan ikke opereres og varer livet ut. Derfor er det så viktig å ha fokus på forebygging, sier Tronstad.

STØYFORSKER. Trond Vedul Tronstad ved Sintef Digital. Foto. Bjørg Engdahl
STØYFORSKER. Trond Vedul Tronstad ved Sintef Digital. Foto. Bjørg Engdahl

Avstanden avgjør

- Hva er ditt råd for å at nyttårsfeiringen skal bli tryggest mulig for hørselen?

- Ta på deg ørepropper eller hørselsvern. Jo nærmere du befinner deg fyrverkeriet, desto viktigere er beskyttelsesutstyret både for syn og hørsel. Hvis noe smeller på bakken i stedet for å gå opp i lufta, vil impulslyden være langt høyere enn 120 dB. Jo nærmere du står, desto større risiko for hørselskade. Her teller faktisk hver halvmeter.

Ingen oversikt

Uhell i forbindelse med fyrverkeri, både personskader og materielle skader, skal rapporteres til DSB. Det er brannvesenet som melder inn de aller fleste av skadene. Hvert år registreres i gjennomsnitt 45 personskader forårsaket av fyrverkeri på nyttårsaften, men det er grunn til å tro at mørketallene er store.

I fjor ble det meldt om 50 personskader i forbindelse med fyrverkeri på nyttårsaften, og 12 av dem gjaldt øyeskader. Dette er den eneste typen personskade som registreres spesifikt. Dette blir gjort utfra data fra øyelege Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus. Han har i mange år markert seg i kampen for et forbud mot privat fyrverkeri.

Hvor mange som får hørselsskader på grunn av fyrverkeri fins det ingen oversikt over, ifølge Brit Skadberg, seksjonssjef ved Kjemikaliesikkerhet i DSB.

- Ettersom det er brannvesenet som hovedsakelig melder inn skadene, har vi ikke en tilstrekkelig god medisinskfaglig vurdering av alle typer skader. DSB gir kun ut informasjon om øyeskader, skriver hun i en e-post til dinhorsel.no

Hørsel skal vurderes

Som en del av det forebyggende arbeidet for å begrense skader av fyrverkeri har DSB utarbeidet egne fyrverkeriregler. (Se faktaramme under). Her gis råd om hvordan håndteringen av eksplosiver skal gjøres så trygg som mulig, og det anbefales å bruke beskyttelsesbriller og ha god avstand til oppskytingen. Hørselsbeskyttelse er ikke nevnt.

- Har DSB har vurdert å anbefale også hørselsvern og ørepropper for å begrense støyskader?

- Bruk av hørselvern og ørepropper er selvsagt gode tiltak dersom man skal oppholde seg i nærheten av fyrverkerioppskyting. Vi baserer vår veiledning på innhentet data, og vi har derfor valgt å fokusere på det som nå er gitt i våre fyrverkeriregler. Men vi vil vurdere å ta inn anbefaling om bruk av hørselsvern/ørepropper i våre fyrverkeriregler, skriver Skadberg.

Glad for initiativ

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er glad for at DSB vurderer å ta med hørselsbeskyttelse i sine forebyggende råd mot fyrverkeriskader.

- Dette er et tema vi i HLF er opptatt av og ønsker økt bevissthet rundt. Det er minst like viktig å beskytte hørselen som synet, særlig for å unngå tinnitus, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

Les også:

Har du overfølsom hørsel?

Støy kan gjøre mer skade enn du tror