Koronakrisen har gjort det svært vanskelig for landets hørselshemmede å få profesjonell hjelp. Derfor lanserer nå Audiografforbundet en nasjonal krisetelefon - 400 05 051.

Profesjonell hjelp

Som følge av koronakrisen er store deler av hørselsomsorgen i Norge ute av drift. For å møte ulike utfordringer har Stiftelsen Dam bevilget 200.000 kroner i ekstraordinære prosjektmidler til Audiografforbundet for opprettelsen av en nasjonal krisetelefon.

I samme tildeling fikk HLF 150.000 kroner til en nettside for digital hjelp til stell og bruk av høreapparater.

Telefon, sms og epost

Krisetelefonen styres fra Audiografforbundet sentralt, men har audiografer som sitter klare og venter på telefoner eller sms-er både i sør-, midt- og nord-Norge.

-Fordi mange audiografer er arbeidsledige er det nå svært vanskelig for landets hørselshemmede å få profesjonell hjelp. Det vil Audiografforbundet nå gjøre noe med, sier forbundsleder Håvard Ottemo Paulsen, som gleder seg over 200.000 kroner i prosjektmidler. 

- Vi er allerede i gang og klare til besvare de første telefonene. Det koster ikke noe ekstra å ringe, og folk kan ringe med alle mulige spørsmål innen hørsel og høreapparater. Har  man problemer med å snakke i telefonen, kan man sende sms til det samme telefonnummeret, eller sende epost til hjelp@audiograf.no, sier Paulsen. 

Mange utfordringer

Det kan være vanskelig for de med svekket hørsel å bruke telefonen som hjelpemiddel, men Paulsen oppfordrer pårørende til ta kontakt eller sende sms. 

- Mye av hjelpen vil nok være å peke på tilgjengelige ressurser. Det er for eksempel flere høreapparatleverandører som har videoer som viser hvordan du kan skifte filter eller slange på høreapparater.

- Bare det å skifte batteri kan for enkelte være en utfordring. Vi er klar over at det ikke er alt vi kan til hjelpe med over telefon. men vi kan dette, og vi kan ikke minst gi veiledning og forståelse rundt dette med hørselsrehabilitering, sier Håvard Ottemo Paulsen.