Stemmen vår blir naturlig nok svakere og mer utydelig bak et tett munnbind eller en maske, og mimikken blir nærmest borte, når kun øynene er synlige. I tillegg gjør munnbind det umulig å munnavlese. Mange "lytter med øynene", bevisst eller ubevisst, for å hjelpe hørselen med å oppfatte det som blir sagt.

HLFs danske søsterorganisasjon Høreforeningen har laget 10 kommunikasjonstips som kan være verd å merke seg og dele: 

 

1. Vær oppmerksom

Hvis personen du snakker med ikke forstår, omformuler setningen istedenfor å gjenta.

 

2. Vær tålmodig

Munnbind umuliggjør munnavlesing og demper lyden. Vær tålmodig med din samtalepartner.

 

3Bruk andre kommunikasjonsformer

Kommuniser via papir og blyant eller bruk Siri hvis du har iPhone/iPad.

 

4. Vær bevisst på avstanden

Når avstanden mellom to personer øker, faller lydnivået og visuelle signaler er vanskeligere å se.

 

5. Gjør ansiktet synlig

Snakk ansikt til ansikt. Ikke prat på vei bort fra personen eller med bortvendt ansikt.

 

6. Vær klar og tydelig

Snakk høyt, men ikke rop. Fokusér på å snakke langsomt og tydelig.

 

 7. Sjekk at du er forstått

Spør om personen har forstått hva du har sagt.

 

8. Fjern bakgrunnsstøy

Reduser støy fra omgivelsene, eller flytt samtalen til et rolig sted, hvis det er mulig.

 

9. Hjelp til med samtalen

Tilby deg å bli med for å hjelpe til, når en person med nedsatt hørsel skal til samtale eller undersøkelse på steder hvor det benyttes munnbind.

 

10. Bruk skrivetolk

I noen situasjoner kan det være en god ide å bestille skrivetolk, som direktetekster det som blir sagt til for eksempel en iPad. Denne tjenesten formidles via Nav.

 

Les også: Etterlyser hørselsvennlige munnbind

 

Se tekstet NRK-intervju med komiker Henriette Steenstrup som sliter med å høre hva munnbindbrukere sier