Fra 17. august ble reisende til og fra Oslo, samt Indre Østfold, anbefalt å bruke munnbind under kollektivtransport, når regelen om én meters avstand ble vanskelig å praktisere. Folkehelseinstituttet (FHI) håper på denne måten å få kontroll over koronaoppblomstringen etter sommerferien og forhindre at koronasmittede uten symptomer skal smitte andre. 

LETT Å LESE. Transparente masker gjør munnavlesing mulig, men det kan ta lang tid før hørselshemmede i Norge møter helsepersonell med  masker som denne fra USA. Foto. ClearMask/clearmask.com
LETT Å LESE. Transparente masker gjør munnavlesing mulig, men det kan ta lang tid før hørselshemmede i Norge møter helsepersonell med masker som denne fra USA. Foto. ClearMask/clearmask.com

Lytter med øynene

Økt bruk av munnbind i det offentlige rom gir hørselshemmede ekstra utfordringer: Dialog bak tette munnbind og masker er i seg selv vanskelig å oppfatte med nedsatt hørsel. I tillegg er mange avhengige av å lese på munnen for å få med seg det som blir sagt. Munnbind maskerere bokstavlig talt bort den nyttige mimikken, noe som er et kjent problem for hørselshemmede i møte med helsepersonell med munnbind.

Mange har de siste månedene tatt kontakt med HLF om dette. "Vi skjønner at smittevernet kommer i første rekke, men hvorfor er det ikke mulig å få tak i gjennomsiktige munnbind i Norge?"

I andre land har små og store produsenter forlengst begynt å produsere munnbind med "vindu" og transparante masker til medisinsk bruk. Det kan imidlertid ta lang tid før disse finner veien til norske helseinstitusjoner og apotek. 

Kostbar produksjon

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst RHF forklarer hvorfor:

- Sykehusinnkjøp HF har vært i dialog med mange av sine leverandører som normalt leverer munnbind. Kun én av leverandørene kunne tenke seg å tilby transparente munnbind, men disse er bare tilgjengelige via import fra USA. USA har for tiden eksportforbud for slike artikler. Andre produsenter som leverandørene har kontakt med ønsker ikke å starte produksjon på grunn av lavt volum og store kostnader knyttet til sertifisering.

Sande opplyser videre at den aktuelle leverandøren nå følger med på USAs eksportforbud. 

Ikke i apotekhyllene

Heller ikke i norske apotekhyller kan du regne med å finne gjennomsiktige munnbind med det aller første. Apotekforeningen, som er bransjeorganisasjon for alle apotek i Norge, kjenner ikke til at noen av medlemmene har vurdert innkjøp av hørselsvennlige munnbind.

- Vi er i dialog med medlemmene våre om mange spørsmål knyttet til munnbind, og spiller inn denne problematikken. Det er imidlertid apotekgrupperingene selv om avgjør hvilke produkter de velger å ta inn i sortimentet sitt, opplyser kommunikasjonssjef Jostein Soldal.

Høye smittevernkrav

HLF har tatt opp munnbind-saken med blant andre Helse Nord RHF. Her viser helseforetaket til høye smittevernkrav til medisinske munnbind og at det ikke foreligger noen planer om å utvikle gjennomsiktige munnbind. «Å kommunisere godt med pasientene med hørselshemming må derfor ivaretas på andre måter enn via gjennomsiktige munnbind», svarer helseforetaket.

HLFs generalsekretær Henrik Peersen har stor forståelse for at situasjonen er utfordrende og at hensynet til smittevern veier tungt.

- Vi håper likevel det skal bli mulig å få tilgang på verneutstyr som sikrer både smittevern og kommunikasjon. Når vi ser hvor raskt for eksempel butikker og publikumsskranker fikk smittebeskyttende glassplater på plass, kan også gjennomsiktige munnbind og masker bli en realitet, mener han.

Les også Hvordan munnbind og høreapparat lett kan kombineres