NETTVERK.  RUT-leder Inge Bossen Thorsen og HLFs generalsekretær Anders Hegre ammen med professor Peter Thorne ved Eidsell Moore-instituttet på New Zealand og helseforsker Johanna Gutenberg fra Eriksholm Research Centre i Danmark.
NETTVERK. RUT-leder Inge Bossen Thorsen og HLFs generalsekretær Anders Hegres ammen med professor Peter Thorne ved Eidsell Moore-instituttet på New Zealand og helseforsker Johanna Gutenberg fra Eriksholm Research Centre i Danmark.

 

I 2017 satte WHO for alvor fokus på betydningen av en god hørselsomsorg i en verden hvor antallet hørselshemmede er sterkt voksende, hovedsakelig som følge av at vi blir flere eldre og av at vi utsettes for mye støy.

Verdensomspennende

Nå har WHO opprettet World Hearing Forum som skal styrke arbeidet for å få hørsel på dagsorden verden over. Visjonen til WHO er en verden hvor ingen får hørselstap av årsaker som kan forebygges, og at de som har et hørselstap skal nå sitt fulle potensial gjennom rehabilitering, utdannelse og empowerment (som noe fritt kan oversettes med muligheten til å øve innflytelse på egen situasjon, red. anm.).

Leder for HLF Briskeby RUT, Inge Bossen Thorsen, og HLFs generalsekretær Anders Hegre deltok på møtet i Geneve hvor forumet ble opprettet og innholdet i den verdensomspennende kampanjen ble diskutert.

HLF tar ansvar

Deltakelsen på møtet i WHO er et ledd i at HLF har tatt et stadig større internasjonalt ansvar. Forbundet har lederansvaret i det nordiske arbeidet fra 2015-2019 og leder arbeidet med en felles nordisk konferanse på hørsel og bedre hørselsstatistikk. Nylig ble HLFs forbundsleder Morten Buan valgt inn i styret til den europeiske hørselsorganisasjonen og er dermed i posisjon til å påvirke direktiver som blir vedtatt i EU og som også vil gjelde i Norge.

-Det er verdifullt at WHO nå setter fullt trykk på hørselsarbeidet verden over. Hørsel drukner litt i det store bildet. Det gjelder her i Norge, og det gjelder internasjonalt. Jeg opplever imidlertid at WHO nå vier mer oppmerksomhet til hørsel som et stort kommunikasjonshandikap for mange mennesker, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

 

Verdi for Norge

-Den globale kampanjen som er underveis for å få hørsel på politiske dagsorden verden over, vil ha stor verdi også for oss her i Norge. Men vi må være aktive og bruke internasjonale resolusjoner, menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål på helse i den politiske argumentasjonen vår her hjemme også. Det WHO bidrar med er et rammeverk, innholdet og trykket her hjemme må vi stå for selv.

-Å få hørsel inn i folkehelseundersøkelsen var et viktig skritt, det har WHO gitt oss mye anerkjennelse for. Nå er fokus på hørselstesting av alle over 60 for å forebygge sosial isolasjon, depresjon og demens, også dette er i tråd med WHOs retningslinjer. 

Bidra hjemme og ute

Selv om  hørselshemmede fortsatt har mye å kjempe for her hjemme, så ligger rike Norge langt fremme.

-Jeg er glad for at HLF engasjerer seg sterkere internasjonalt. De fleste land i verden har det mye vanskeligere enn oss, det er ikke alle som har tilgang på høreapparat engang. HLFs visjon og verdier kjenner ingen landegrenser. Gjennom å påvirke internasjonalt, kan vi bidra til en enklere hverdag for hørselshemmede både hjemme og ute, sier Anders Hegre.