Ingvild Kjerkol og Bård Hoksrud i Stortingets Helse- og sosialkomite
LANG VENTETID. Kjerkol og Hoksrud mener det haster mest å få ned køene for pasienter som har fått påvist nedsatt hørsel, mens som står i kø for å få høreapparat.

For sjette år på rad arrangerer HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) sin nasjonale kampanje Hvert Øre Teller - i år med fokus på eldre som hører dårlig.

I forbindelse med kampanjeåpningen utenfor Stortinget 5. juni kom de helsepolitiske talspersonene i Ap og FrP, Ingvild Kjerkol og Bård Hoksrud, med flere konkrete forslag til hvordan dagens hørselsomsorg skal forbedres.

Testing av 60-åringer

Debattleder Aslak Bonde konfronterte de to stortingspolitikerne med HLFs krav om at alle over 60 år skal få gratis tilbud om å teste hørselen (screening). I dag blir mange eldre med nedsatt hørsel ikke fanget opp eller det går for lang tid før de får hjelp, noe som har store konsekvenser for den enkeltes helse og livskvalitet. 

Både Kjerkol og Hoksrud mener det haster å få kortet ned den lange ventetiden mange steder i landet for hørselsutredning og tilpasning av høreapparater. Først når den hørselsfaglige kapasiteten på sykehus og hørselssentraler er bygget opp, er det realistisk med et offentlig tilbud om hørselsscreening av 60-åringer, mener de. 

Se video fra debatten nederst i saken

Stortingpresentant Ingvild Kjerkol (Ap) og forbundsleder Morten Buan i HLF
OPPOSISJONSKRAV. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) lover å kreve at regjeringen utarbeider en nasjonal hørselsplan. Det er forbundsleder Morten Buan i HLF glad for å høre.

Lover egen hørselsplan

Kjerkol gikk lengst i sine lovnader under debatten og fikk appalus da hun lovte å kjempe for en nasjonal hørselsplan.

- Hvis det er slik at vi må ha en hørselsplan for å få forbedret dagens hørselsomsorg, så vil Arbeiderpartiet kreve en nasjonal hørselsplan, sa hun.

En helhetlig og nasjonal hørselplan har lenge vært etterlyst av HLF. Organisasjonen fikk forøvrig skryt av både Kjerkol og Hoksrud for sitt sterke og viktige engasjement på vegne av snart én million hørselshemmede nordmenn.

Etter debatten benyttet mange tilhørere sjansen til å få en gratis hørselstest av audiografer på HLFs stand. Et stort team av frivillige og ansatte i HLF sørget her for å spre informasjon og gode råd til et spørrelystent publikum. 

Solvår Foss og audiograf Magnhild Tisthamar Bransæl
GRATIS TEST. Solvår Foss (67) fra Oslo benyttet seg at tilbudet om gratis hørselstest under åpningen av Hvert Øre Teller og fikk gode råd av audiograf Magnhild Tisthamar Brunsæl.

Tok hørselstest

Blant dem som fikk et par minutter i HLFs lydtette testboks var Solvår Foss fra Oslo. Resultatet av testen kom ikke som noen overraskelse.

-Det er veldig mange år siden jeg sist tok en test, og allerede den gangen fikk jeg beskjed om at jeg har nedsatt hørsel. Nå har jeg fått en ny bekreftelse og skal bestille time hos fastlegen min. Jeg trenger sikkert et høreapparat, og nå er det ikke lenger noe å vente med, sier 67-åringen. 

 

Les mer om Hvert Øre Teller

Se video av debatten: