- Når man er født annerledes, betyr det enda mer å bli møtt med aksept, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja, da han fikk ordet under regjeringens toppmøte om Inkluderingsdugnaden. Dette er regjeringens satsing for å få flere funksjonshemmede og folk med hull i CV-en ut i arbeid.

Dette var første gang Raja snakket offentlig om politikk for funksjonshemmede etter å ha overtatt jobben som likestillingsminister etter Venstre-leder Trine Skei Grande.

Tydelig statsråd

Under sin debut lovte han å være en tydelig statsråd for funksjonshemmedes likestilling og inkludering, skriver handikapnytt.no

Raja viste til at 80.000 funksjonshemmede i Norge ønsker seg jobb, uten å få innpass:

- Arbeidslivet går glipp av store ressurser på denne måten. Men problemet handler først og fremst om enkeltmennesker og familiers liv, sa han.

Her kan du lese nettsaken i handikapnytt.no med intervju av Abid Raja