Hvert år opplever mellom 1000 og 1.500 nordmenn akutt hørselstap helt eller delvis på ett øre. Tilstanden er også kjent som «sudden deafness». Statistisk sett vil mellom 30 og 50 prosent få store og varige problemer med hørsel etterpå, ofte i kombinasjon med tinnitus. En tredjedel er så heldige at hørselen normaliseres etter noen uker.

Verdens største

Muellers håp er at flere pasienter skal komme med i sistnevnte kategori.

- Rask legehjelp kan være avgjørende for om hørselstapet blir permanent eller ikke. Akutt hørselstap uten kjent årsak skal derfor alltid behandles som øyeblikkelig hjelp. Dessverre vet vi at tilstanden ofte blir bagatellisert av både pasienter og leger.

Mueller er overlege ved Seksjon for hyperbarmedisin, som er tilknyttet Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Her leder han verdens største studie på trykkammerbehandling av akutt hørselstap. På fagspråket kalles det hyperbar oksygenbehandling (HBO). 

Frist på sju dager

Siden 2022 har Mueller og hans studiegruppe behandlet hørselspasienter fra Helse Vest og Midt-Norge med HBO i studien. Nå jobber leger og audiografer ved åtte øvrige sykehus med utredning og rekruttering av aktuelle forskningspasienter. Tid er en kritisk faktor både for pasientene og forskerne.

- Vi har en frist på sju dager fra pasienten merker symptomene til trykkammerbehandlingen må starte, fordi behandlingseffekten ser ut til å være størst i starten. Våkner du uten hørsel på et øre, så ikke se an saken i noen dager før du søker legehjelp. Det har du ikke tid til, understreker Mueller og legger til at hørselstapet også kan merkes som en dott i øret eller numment øre.

STORT TEAM. Over hundre leger, audiografer og sykepleiere ved ti sykehus er involvert i studien. Her er deler av temaet ved Haukeland universitetssjukehus. Fra venstre audiograf Mathias Hamlet Næss og legene Jan Erik Berge, Jeanette Hess-Erga, Frederik K
STORT TEAM. Over hundre leger, audiografer og sykepleiere ved ti sykehus er involvert i studien. Her er deler av temaet ved Haukeland universitetssjukehus. Fra venstre audiograf Mathias Hamlet Næss og legene Jan Erik Berge, Jeanette Hess-Erga, Frederik Kragerud Goplen og Bernd Mueller. Foto: Privat.

Ta kontakt!

- Hva ønsker dere at legene skal gjøre?

- Fastleger og legevaktleger som er i tvil om årsak, eller som tror det kan dreie seg om mer enn en ørebetennelse eller ørevoks, bør ta kontakt med øre-nese-hals-spesialist på sykehus. Helst på telefon. Da kan videre utredning avtales raskt, og aktuelle pasienter sendes til et av studiesykehusene våre. Her vil alle få det som i dag er standardbehandling med kortison. Av de som blir inkludert i studien, vil halvparten i tillegg få HBO-behandling på Ullevål eller Haukeland. Utvelgelsen skjer ved hjelp av loddtrekning.

Bedre dokumentasjon

Det er gjort en del studier etter at de første forsøkene med trykkammerbehandling av akutt hørselstap startet på 1990-tallet. Problemet er at nesten ingen studier er av god kvalitet, og de har vist varierende behandlingseffekt.  

- Akutt hørselstap er en av få hørselstilstander som det faktisk er mulig å behandle med godt resultat, men vi trenger bedre dokumentasjon. Med en så stor og god studie som vår vil vi få sikre svar, som kan komme hele faget og pasientgruppen til gode. Målet er å finne ut om trykkammerbehandling som tilleggsbehandling kan gi bedre resultat enn standardbehandling alene. Vi er også spente på analysene av hyperbarbehandlingens betydning for tinnitus. Mindre tinnitus kan nemlig være vel så viktig for pasientene som å få tilbake hørselen, vet Mueller.

Uklare årsaker

Det fins lite sikker kunnskap om hvorfor enkelte mennesker rammes av plutselig hørselstap. Støytraumer, fall, hodeskader eller infeksjoner kan være utløsende, men i de fleste tilfellene finner ikke legene en klar årsak.

- Generelt vet vi at denne typen akutte tilstander ofte forårsakes av redusert blodtilførsel eller betennelser som gir hevelser. Ved hjelp av øremikroskopi og audiometri kan vi finne ut om problemet sitter i øregangen, mellomøret eller i det indre øret, forklarer Mueller.

14 meters dyp

Han tar Din Hørsel med på en omvisning på Seksjon for hyperbarmedisin. Her omtales alle pasienter som «dykkere» på grunn av behandlingsmetodens opphav. I det ene rommet står seks kuvøselignende trykkamre side om side omgitt av sykepleiere som konstant holder øye med pasienter og overvåkningsskjermer. På innsiden av glasset ligger «dykkere» i blå sykehusklær godt støttet av puter og tepper, mens de puster inn 100 prosent oksygen med et trykk tilsvarende 14 meter under vann. På dette «dypet» får de behandling i 90 minutter hver dag,  15 dager i strekk. Ved behandlingsstart, når trykket økes, må de stadig utligne trykkforskjellen ved å gjespe, svelge og bruke nesespray, slik at trommehinnen ikke blir overbelastet eller sprekker.

- Hvordan kan inhalering av 100 prosent oksygen være til hjelp for øret og hørselen?

- Enkelt forklart er det slik at innånding av rent oksygen vil øke oksygenmengden i blodet kraftig, også inn til hørselsorganet og hørselsnerven. Dermed sikres at cellene i hørselssystemet får nok oksygen, og en eventuell hevelse blir mindre.

REDDET HØRSELEN. Takket være rask behandling i trykkammer fikk Helge Tysse hørselen tilbake på høyre side i 2022. Foto: Privat
REDDET HØRSELEN. Takket være rask behandling i trykkammer fikk Helge Tysse hørselen tilbake på høyre side i 2022. Foto: Privat

Dramatisk

Mueller har stor respekt for studiepasientene sine og vet at akutte hørselstap oppleves som dramatisk.

 - Når du plutselig mister hørsel på én side gjør det umiddelbart noe med lydoppfatning, retningshørsel og ofte kommunikasjonsevne. Ekstra tøft er det for dem som i tillegg får plagsom tinnitus. For oss som jobber med studien er det veldig motiverende når en pasient merker bedring av trykkammerbehandlingen. De er så takknemlige for den minste lille lyd de kan høre igjen!

Reddet hørsel og jobb

I desember i 2022 skrev Din Hørsel det som må kalles en solskinnshistorie om styrmann Helge Tysse fra Osterøy. To måneder tidligere våknet han døv på høyre øre mens han var på jobb om bord på en bulkbåt. Takket være en våken øre-nese-halslege i Fredrikstad ble han etter få dager sendt til trykkammerbehandling på Haukeland. Etter 15 dagers behandling var hørselen tilbake.

- Jeg hører fortsatt perfekt etter behandlingen, er i full jobb og merker ikke noe negativt med hørselen, skriver Tysse i en e-post til Din Hørsel. Han kan ikke få fullrost behandlingen han fikk på Haukeland.

Andre pasienter er ikke så heldige og merker ingen bedring etter HBO-behandling, ifølge Mueller. Noen blir dessuten bra uten HBO-behandling. Det er her den pågående forskningen blir så viktig for å finne ut om og i hvilken grad HBO kan være til nytte.

Sikret økonomisk

I fjor høst fikk teamet på Haukeland gladmeldingen om at prosjektet er sikret økonomisk. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) bisto i søknadsprosessen, som resulterte i nesten tre millioner kroner i forskningsmidler fra Stiftelsen Dam.

- Disse pengene er helt avgjørende for at vi kan gjennomføre studien slik den er planlagt. Nå trenger vi bare flere pasienter og hjelp til å spre informasjon om studien vår, sier Mueller.