- Vi har også tidligere fått gratis hørselsteknisk utstyr, deriblant brukte samtaleforsterkere fra NAV, men en slik forsendelse som denne er spesielt viktig, forteller Skatvedt.

I disse dager pakker hun blant annet ned et flunkende nytt tympanometer til Montfort Special Needs Education College i Blantyre, som er den eneste spesialskolen for hørselshemmede i Malawi. Apparatet brukes til å kartlegge mellomørets funksjon og er blant utstyr som HLFs audiografer i Malawi så langt ikke har hatt tilgang til. Takket være en donasjon fra det danske selskapet Interacoustics vil audiografene også få et nytt audiometer og annet testeutstyr.

Kunnskapsutveksling

Det er nå snart seks år siden HLF startet sitt engasjement i Malawi, og kunnskapsutveksling er et viktig mål. HLF Briskeby videregående skole tar imot hørselslærere fra Montfort Special Needs Education College, mens HLF sender audiografer til Malawi. Prosjektet finansieres av Fredskorpset.
-I de årene vi har hatt prosjektet har våre audiografer screenet og fulgt opp over 2000 barn og unge. Audiografene har også drevet opplæring av lærere og lærerstudenter. Det er givende å se at arbeidet vi gjør gir gode resultater. Hørselshemmede elever får bedre helse og økt mulighet til å følge undervisningen, sier Skatvedt, som har besøkt Malawi en rekke ganger.


Her kan du lese mer om HLFS engasjement i Malawi