Barn med nedsatt hørsel benytter hørselshjelpemidler. Barn og elever med høreapparat eller cochleaimplantat (CI) er helt avhengig av dette utstyret for å delta i aktiviteter og undervisning. Det er derfor svært viktig at hørselshjelpemidler blir brukt og ikke lagt til side grunnet frykt for smitte, heter det i veilederen som er lagt ut på Navs Kunnskapsbanken.

Smittevern og hørselshjelpemidler fremheves ikke eksplisitt i veilederen, men vil kunne regnes inn under samme kategori som annet utstyr som brukes ofte, som for eksempel nettbrett, leker og tastatur).

Veilederen gir generelle tips om smittevern, og spesielle tips for bruk og stell av utstyr som benyttes av hørselshemmede i barnehage og skole.

HLF har også laget en egen nettside med råd og tips om bruk av stell av høreapparater.