Det er den europeiske hørselsorganisasjonen EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) som står bak den europeiske delen av markeringen. Temaet for årets hørselsdag internasjonalt er hørselsomsorg for alle, med undertemaer som god kommunikasjon i alle livets faser og forebygging av hørselsskader.

"Ikke rop!"

Her hjemme markeres dagen med HLF og HLF Briskebys kampanje «Ikke rop!», som fokuserer på god kommunikasjon mellom nærpersoner og eldre med nedsatt hørsel – en gruppe som er spesialt sårbar under koronapandemien. Kampanjen, som er støttet økonomisk av stiftelsen Dam, gir råd om bedre kommunikasjon både i privat sammenheng og i møte med det offentlige. Den gir også informasjon om stell og bruk av høreapparater, om HLFs nærmere 600 likepersoners arbeid, og om nytten av hørselstekniske hjelpemidler  

UT I EUROPA. HLFs forbundsleder Morten Buan innleder på en europeisk webkonferanse om HLFs arbeid under pandemien, blant annet om nytten av HLFs gjennomsiktige munnbind. Foto. Privat
UT I EUROPA. HLFs forbundsleder Morten Buan innleder på en europeisk webkonferanse om HLFs arbeid under pandemien, blant annet om nytten av HLFs gjennomsiktige munnbind. Foto. Privat

Store utfordringer

Korona og digitale løsninger er stikkord når HLFs forbundsleder Morten Buan innleder på en digital konferanse med deltakere fra hele Europa.

Buan, som også er styremedlem i EFHOH,  tar i sitt innlegg opp de mange utfordringene som HLF som organisasjon har stått overfor det siste året med avlyste kurs og møter, utsatt landsmøte og HØT-kampanje, tilnærmet nedstenging av likepersonenes arbeid og annet arbeid forbundets frivillige til vanlig gjennomfører.

Og ikke minst forteller han om den enkelte hørselshemmedes hverdag med liten eller ingen tilgang til offentlig eller privat hjelp, og hvordan spesielt mange eldre har blitt overlatt mer eller mindre til seg selv.

Lys i mørket

Helt svart er imidlertid ikke situasjonen, ifølge Buan. Han forteller hvor raskt og hvor godt alle ledd i organisasjonen, både sentralt og lokalt, har snudd seg rundt og lansert de aller fleste tilbudene sine i digital form. Ikke minst trekker han frem Briskeby videregående skole som har greid å gjennomføre undervisningen i en miks av fysisk og digital undervisning, og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenesters (RUT) arbeid for å holde kursvirksomheten ved like.

Viktig hjelp

Buan trekker også frem viktigheten av å bruke skrivetolk under digitale møter og teksting av digitalt undervisningsmateriell, samt HLFs innsatsen med å skaffe gjennomsiktige munnbind for bedre kommunikasjon for hørselshemmede.