En prosjektgruppe med overlege og faglig leder Tone Stokkereit Mattsson og daglig leder Siri Wennberg i Norsk Kvalitetsregister øre-nese-hals i spissen, har siden 2019 arbeidet med å utvikle hørselsregisteret, og i fjor ble det godkjent som et nasjonalt register. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har spilt en sentral rolle i forarbeidet.

Hørselsregister for barn
I MÅL. Hørselsregisteret for barn med hørselstap er nå i mål, kan disse fire som har vært sentrale i forarbeidet fornøyd konstatere. Fra venstre HLFs fagsjef hørsel Steinar Birkeland, Siri Wennberg, leder i Norsk Kvalitetsregister øre-nese-hals, faglig prosjektleder Tone Stokkereit Mattsson og politiske seniorrådgiver Marit Winjor, som er HLFs representant i registerets fagråd. Foto. Privat

Trygg behandling

- Vi har stor tro på at man ved innsamling og evaluering av data vil få god kunnskap om faktorer som påvirker hørsel og språklig og psykososial funksjon hos barn med hørselstap. Ved hjelp av disse dataene vil vi få en mer hensiktsmessig og trygg behandling for gruppen, og økt kunnskap om behandling. Vi vil få et bedre og mer enhetlig tilbud og en økt interesse for forskning på fagfeltet, sier HLFs politiske seniorrådgiver Marit Winjor, som er HLFs representant i fagrådet for registeret.

Stolt og glad

HLFs generalsekretær Inger Helene Venås er veldig glad for og stolt over at hørselsregisteret nå er på plass.

- HLF har i flere år jobbet målrettet sammen med fagmiljøet for å få registeret på plass. Vi er opptatt av at barn med hørselstap skal få riktig hjelp så tidlig som mulig. Hørselsregisteret vil uten tvil bidra til kvalitetssikring av dette arbeidet, sier Venås. 

Kan havne utenfor

I hørselsregisteret registreres barn som ikke har godkjent hørselstest som nyfødte, eller barn i alderen 0-18 år som får påvist et permanent hørselstap.

Bakgrunnen er at permanent hørselstap hos barn kan få store konsekvenser. Uten tilrettelegging vil barna stå i stor fare for å havne etter sine jevnaldrende med normal hørsel i språk, kommunikasjon, kognitiv fungering, lese- og skriveferdigheter og sosial utvikling. Innsamling og evaluering av data vil gi kunnskap om faktorer som påvirker hørsel, språk og psykososial funksjon hos barn med hørselstap.

Foreldre strever

Under en konferanse ved St. Olavs Hospital i Trondheim mandag fortalte to foreldrepar om sitt strev for at deres barn skal få den nødvendige hjelp de trenger for å få en best mulig hverdag som hørselshemmet så tidlig som mulig.

HLF og Norges Døveforbund sier i en felles uttalelse at de som brukerorganisasjoner vet at det dessverre ikke er unikt å høre om alle de utfordringene familier til barn med nedsatt hørsel står i.

Jo før, jo bedre

-Vi vet at jo tidligere barna får den nødvendige hjelp, jo tidligere starter språkstimuleringen som er så viktig for videre utvikling og læring i barnehage og skole, sier Marit Winjor på vegne av brukerorganisasjonene.