HLFs landsmøte som gikk av stabelen på Sundvolden sist helg, kunne feire flere viktige seire i arbeidet med å gjøre hverdagen enklere og bedre for alle landets hørselshemmede. Forbundsleder Morten Buan og generalsekretær Anders Hegres gjennomgang av årsberetningene for de tre siste årene var en manifestasjon på at de leder et forbund som evner å sette viktige saker på dagsorden, og som har styrke og gjennomslagkraft.

Og som både Buan og Hegre understreket: -Hardt og systematisk arbeid i alle ledd gir resultater! 

Se flere bilder fra landsmøtet nederst i saken

Kronet med seier

Ikke minst rettet de oppmerksomheten mot de årlige Hvert øre teller-kampanjene som setter hørsel på dagsorden over hele landet. HLFs tillisvalgte ute i kommunene, sentrale tillitsvalgte og ansatte gjør alle en strålende innsats på ulike arenaer for å vinne frem. I fjor var det unge hørelshemmede og psykisk helse som var tema, i år fokuserer forbundet på eldre hørselshemmede. Ett resultatet kom allerede da stortingsrepresentantene Bård Hoksrud (Frp) og Ingvild Kjerkol (Ap), begge helsepolitiske talsmenn for sine partier, under HØT-kampanjens åpning utenfor Stortinget for kort tid tilbake forpliktet seg til å jobbe for at det skal arbeides frem en nasjonal hørselsplan.

Ventet lenge

Hunt 4, den store folkehelseundrsøkelsen i Trøndelag, har vært en annen kampsak for HLF som er blitt kronet med seier. Ikke siden midten av 1990-tallet er det gjort en hørselsundesøkelse i Norge. Og som Morten Buan sa:

-Vi trenger sårt en undersøkelse som gir oss oppdaterte tall om den faktiske situasjonen på hørselsfeltet, tall som vil underbygge og forsterke våre innspill overfor politikere og bevilgende myndigheter.

Høsten 2016 ble det etter sterkt press både lokalt og sentralt bevilget de nødvendige to millioner kronene som gjør hørsel til en del av den store helseundersøkelsen. Denne undersøkelsen har gitt gjenklang også i Verdens Helseorganisasjon (WHO) som har invitert HLF til Geneve for å redegjøre for undersøkelsen når resultatene foreligger i februar neste år.

Mange humper

Etableringen av nød-sms for hørelhemmede, døve og talehemmede kom på plass nå i mars; åtte år, fire justisministre og utallige tekniske utfordringer etter at saken første gang ble tatt opp.

-Vi har møtt alle humper som tenkes kan, men nå er vi i mål. Det føles ufattelig bra, og dette er en seier alle i forbundet kan ta æren for, sa en fornøyd Hegre.

Forbundets arbeid for bedre tilrettelegging i såvel barnehager som i grunnnskolen, var også kjernesaker Buan og Hegre trakk frem som viktige saker det har vært jobbet godt med, og som det fortsatt må arbeides med. Ikke minst viser HLFs egen mobbeunderøkelse fra i fjor og den nylig fremlagte rapporten om tilstanden for hørselshemmede elever i grunnskolen - Kermit-rapporten - at hørelshemmede mobbes mye oftere enn andre elever, og at tilretteleggingen for hørselshemmede i altfor mange tilfeller hindrer dem i å få det faglige utbyttet av undervisningen de har krav på. Begge disse rapportene vil være sentrale i HLFs videre innsats for de yngste av landets hørselshemmede, ikke minst opp mot arbeidet med en ny opplæringslov.

Ting tar tid

Briskeby videregående skole, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) og den nye enheten for komptanseoppbygging ble trukket frem som enda en suksessfaktor i arbeidet for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.

Ikke noe negativt?

Jo, Ting tar tid, understreket både Morten Buan og Anders Hegre, som trakk paralleller til den tidligere landslagstreneren for håndballjentene, Marit Breivig, som i et inspirerende foredrag tidligere i dag, sa at samspillet mellom ledelse, tillitvalgte og medlemmer, teambygging, økt kunnskap og personlig utvikling er suksessfaktorer like mye for håndballandslaget som for HLF.