Den danske studien viser at jo mer støy, jo større er risikoen for å å få tinnitus, skriver nettavisen forskning.no.

Ifølge det norske lovverket skal innendørs støy fra veien ikke overstige 42 desibel, men to millioner nordmenn hører ifølge Statistisk sentralbyrå trafikkstøy over 55 desibel. Når støyen overstiger dette nivået, har Statens vegvesen og myndigjhetene plikt til å  iverksette tiltak.

HLFs egne forekomsttall, basert på Helseundersøkelsen i Trøndelag (Hunt4), viser at 800.000 nordmenn er mer eller mindre plaget av tinnitus, alt fra lettere og periodevis til invalidiserende plager.